KleurenTurnen Beoordelingsmoment

Om turnsters te kunnen beoordelen, moeten er beoordelingsmomenten aangemaakt worden. Dit zijn de periodes waarin de sporters beoordeeld kunnen worden. Als trainer kan je dan de sporters beoordelen. In deze tutorial lees je hoe je beoordelingsmomenten aanmaakt. 

Gebruik je Club-assistent icm KleurenTurnen dan is het eerste beoordelingsmoment voor je aangemaakt.
Ga in Back-site naar "Teams, Trainingen & Wedstrijden". Vervolgens klik je onder het kopje Spelervolgsysteem op "Beoordelingsmomenten". Hier zie je alle beoordelingsmomenten met daarbij de start en einddatum en of ze worden herhaald. Klik rechts op "Item toevoegen" om een nieuw beoordelingsmoment aan te maken. 
Startdatum Vanaf deze datum kunnen de doelenboekjes worden ingevuld. Op deze datum worden de doelenboekjes zichtbaar voor de beoordelaars.
Einddatum Tot en met deze datum kunnen de doelenboekjes worden ingevuld. De dag na deze datum worden de doelenboekjes weer onzichtbaar gemaakt voor de beoordelaars.
Herhaald Hier heb je de opties niet herhalen, wekelijks en maandelijks. 
Het invullen van een doelenboekje is verspreid over een aantal weken. Je herhaalt dus niet het proces maar vult het boekje steeds verder aan. Kies dus voor NIET herhalen.
Seizoen Kies het seizoen waarin dit beoordelingsmoment plaatsvindt. 
Type moment Het type moment duidt aan op welk moment in het seizoen de beoordeling plaatsvindt. Deze momenten kan je zelf aanmaken. Hoe je dit doet lees je iets verder in deze tutorial. 
Aantal correctiedagen Aantal dagen na invulling van het formulier dat de beoordelaar nog aanpassingen mag maken in het beoordelingsformulier. Dit gaat van 1 dag t/m 29 dagen. 
Klik rechts onderaan de pagina op "Opslaan" om het beoordelingsmoment op te slaan. 

Type beoordelingsmomenten

Een type beoordelingsmoment is het type waarop een beoordeling plaats kan vinden zoals "Begin seizoen". Ga om een type beoordelingsmoment aan te maken naar Back-site, vervolgens klik je op "Teams, Trainingen & Wedstrijden. Dan klik je onder het kopje Spelervolgsyteem op "Typen beoordelingsmomenten". Hier zie je de typen beoordelingsmomenten die er al zijn. Om een nieuwe toe te voegen klik je rechts op "Item toevoegen". 
Code Dit is de code van het veld, deze dient uniek te zijn en geen speciale tekens of spaties te bevatten.
Titel Dit is de naam van het beoordelingsmoment
Korte titel Dit is de naam van het beoordelingsmoment verkort. 
Nu klik je op opslaan en kan je bij het aanmaken van een beoordelingsmoment het zojuist aangemaakte type kiezen. 

Een doelenboekje aan een beoordelingsmoment koppelen

Ga in Back-site in 'Teams, Trainingen & Wedstrijden' vervolgens klik je op het beoordelingsmoment waar je een doelneboekj (=beoordelingsformulier) aan wilt koppelen. Vervolgens klik je onderaan op het  plusje bij gekoppelde items. Nu zie je hier het kopje 'Beoordelingsformulieren'. Vervolgens klik je rechts op 'Item toevoegen' om een beoordelingsformulier toe te voegen. 

Het is ook mogelijk om een beoordelingsformulier toe te voegen aan een beoordelingsmoment dat is verstreken. Wanneer u dit beoordelingsmoment verlengt kan het beoordelingsformulier alsnog ingevuld worden. 
Beoordelingsmoment Dit is het beoordelingsmoment waar je het formulier aan toevoegt. 
Beoordelingsformulier Selecteer het beoordelingsformulier wat je wilt gebruiken voor deze doelgroep. 
Teamrol Je kunt een teamrol selecteren. De teamrollen zijn al aangemaakt en corresponderen met de KleurenTurnen kleuren. Alleen leden die deze kleur als teamrol hebben zullen beoordeeld worden, indien je dit veld leeg laat zullen van alle teams die beoordeeld worden alle rollen beoordeeld worden. 
Team hoofdcategorie Alleen leden die in deze categorie zitten zullen beoordeeld worden. Als je dit veld leeg laat zal de geselecteerde teamrol uit elk team beoordeeld worden. Als je geen teamrol hebt geselecteerd, dan kan iedereen beoordeeld worden met dit beoordelingsformulier. 
Team subcategorie Alleen leden die in deze subcategorie zitten zullen beoordeeld worden. Als je dit veld leeg laat, dan zal iedereen met de geselecteerde teamrol en de geselecteerde teamhoofdcategorie beoordeeld worden. Selecteer je ook geen teamrol en hoofdcategorie? Dan kan iedereen beoordeeld worden met dit beoordelingsformulier. 
Team Alleen leden die in dit team zitten zullen beoordeeld worden. Als je dit veld leeg laat, dan gelden de selecties die je voorafgaand hebt gemaakt bij 'teamrol', 'teamhoofdcategorie' en 'team subcategorie'. Als je daar niets in hebt gevuld kan iedereen beoordeeld worden met dit beoordelingsformulier.