Lidgegevens bekijken/bewerken

Als trainer kun je, mits dat is ingesteld in Club-assistent, bepaalde gegevens van de leden uit jouw groep bekijken/aanpassen.

Hiervoor ga je in de app naar jouw groep. Dit kan via MyClub zodra je ingelogd bent in de app.
 
In het teamoverzicht druk je op 'alle team-/groepsleden'.
 
Je drukt op de naam van het lid waar je de gegevens van wilt inzien.
 
Je ziet het telefoonnummer en e-mailadres van het lid, mits je de rechten hebt om dit te zien. Daaronder staan dan de groepen waarin het lid is ingedeeld. Naast de groepen, waarin jij de rechten als trainer hebt, kun je op het potloodje drukken om de overige gegevens van het lid te bekijken. Dit opent een popup met alle gegevens van het lid waar je als trainer recht hebt om deze te bekijken en of te bewerken.