Activiteiten indelen in categorieën

Vaak zul je gebruikmaken van verschillende soorten activiteiten. Door je activiteiten in te delen in categorieën, kun je je activiteiten overzichtelijk tonen op de website.

Een activiteitencategorie toevoegen

  1. Ga in Club-assistent naar 'Activiteiten, planning & commissies' en klik vervolgens onder het kopje 'Activiteiten' op 'Aankomende activiteiten'.
  2. Bovenaan het overzicht vind je twee knoppen, waaronder 'Activiteit categorieën tonen'. Klik hierop.
  3. Je krijgt vervolgens een overzicht van alle bestaande activiteitencategorieën. Om een categorie toe te voegen, klik je rechts bovenin op 'Item toevoegen'.
  4. Vervolgens vul je alle velden in.
Categorie Geef je activiteitencategorie een naam.
Type Selecteer hier het type categorie (Standaard, of bijvoorbeeld Toernooi of Competitie)
Omschrijving Geef je categorie een omschrijving.
Betalingsprofiel Indien er inschrijfgeld verbonden is aan de activiteiten in deze categorie, welk betalingsprofiel moet er dan gebruikt worden? Een betalingsprofiel is een profiel dat je aanmaakt bij één van de Payment Service Providers waarvoor Club-assistent ondersteuning biedt. Je kunt deze profielen instellen door in Club-assistent naar 'Financieel te gaan en vervolgens onder het kopje 'Betalingsprofielen activiteiten' op 'Betalingsprofielen' te klikken.
Volgorde Geef met een cijfer aan in welke volgorde deze categorie dient te worden getoond in verhouding tot de andere activiteitencategorieën.
Publiceren Wanneer dit vinkje aan staat, wordt de activiteit gepubliceerd op de website. Goed om te weten: je kunt een activiteit publiceren zonder dat je hem toont in het activiteitenoverzicht. Je kunt mensen dan bijvoorbeeld via een mailing voor je activiteit uitnodigen zonder dat iedereen die je website bezoekt de activiteit te zien krijgt.
Overzicht Wanneer dit vinkje aan staat, wordt de categorie getoond in het activiteitenoverzicht.

Klik onderaan de pagina op 'Opslaan' om je nieuwe activiteitencategorie op te slaan.