Contributie

In de contributie van je leden met Club-assistent via automatische incasso of facturering. Bepaal met je eigen contributieregels hoeveel contributie elk lid betaalt en hanteer kortingen voor gezinnen of een specifieke groep leden. We vertellen je er alles over in de tutorials.
We beginnen de tutorials door de verschillende stappen voor het inrichten van de contributie toe te lichten. Vervolgens kun je aan de slag om daadwerkelijk contributie te gaan innen via SEPA incasso's of facturering. Hiervoor doorloop je de volgende stappen:
  1. Contributieronde aanmaken
  2. Contributiefacturen genereren op basis van contributieronde
Je volgende stap hangt af van de manier waarop je contributie int. Factureer je je leden, dan kun je nu aan de slag om je contributiefacturen te mailen. Anders genereer je je SEPA incasso (mits je een betalingsprofiel hebt ingesteld).