Contributieronde draaien

Wanneer je al je contributieregels hebt ingericht, kun je een contributieronde gaan draaien. Aan de hand van deze contributierones kunnen facturen en/of incassobestanden worden gemaakt.

Contributieronde aanmaken

Om een contributieronde aan te maken, ga je in Back-site naar het onderdeel Financieel en klik je vervolgens in de bovenbalk op 'Contributie'.
 1. Je kiest vervolgens voor welk kalenderjaar je een contributieronde wil genereren.
 2. Ook selecteer je het type contributie.
 3. Zodra je een contributietype hebt geselecteerd, kies je voor welke leden je de contributieronde wil draaien.
  Leden in periode (excl. nieuwe leden) Genereer een contributieronde voor alle bestaande binnen een bepaalde periode.
  Alleen nieuwe leden in periode Genereer een contributieronde voor alle nieuwe leden binnen een bepaalde periode.
  Alle leden in periode Genereer een contributieronde voor alle nieuwe en bestaande leden binnen een bepaalde periode.
 4. Zodra je een selectie hebt gemaakt, selecteer je welke contributieregels in de contributieronde moeten worden meegenomen. Standaard worden alle regels meegenomen.
 5. In de rij achter elke regel kun je controleren hoeveel leden er onder de desbetreffende contributieregel vallen, en of zij betalen via automatische incasso of overboeking.
 6. Wanneer je de gewenste contributieregels hebt geselecteerd, pas je de omschrijving van de contributieronde indien gewenst aan. Het veld 'Contributie' geeft de omschrijving van de contributieronde aan, en het veld 'Contributieregel' de tekst die op de contributiefactoren komt te staan.
 7. Klap onderaan de pagina de verschillende contributieregels open om te bekijken welke leden er onder elke contributieregel vallen. Controleer of dit klopt.
 8. Klik vervolgens op 'Genereer contributieronde' om je contributieronde aan te maken.
Er verschijnt vervolgens een groene melding in beeld met daarin het aantal gegenereerde contributierecords en het totaalbedrag van de contributieronde. Je contributieronde is nu met succes aangemaakt. Je kunt nu de contributie gaan innen door middel van facturering en/of SEPA incasso.

Uitzonderingen op de contributieregels

Het wil wel eens voorkomen dat één of meerdere mensen een ander contributiebedrag moeten betalen dan de contributieregel waaronder zij vallen, aangeeft. Wanneer dit eenmalige uitzonderingen zijn die niet structureel toegepast moeten worden, dan kunnen die handmatig via de contributieronde worden aangepast:
 1. Ga in Back-site naar Financieel > Contributierondes en klik op het plusje voor de contributieronde die je aan wilt passen.
 2. Zoek vervolgens het lid op waarop de uitzondering van toepassing is, en klik op het plusje voor zijn/haar naam.
 3. Klik op de contributieregel die je aan wilt passen.
 4. Pas het contributiebedrag aan en klik onderaan het venster op 'Opslaan' een aangepast contributiebedrag te innen voor de desbetreffende persoon.
Wanneer het gaat om een structurele uitzondering, leg dan even een ticket in via Problemen & Wensen met uitleg over de uitzondering die je toe wilt passen. We kijken dan samen even hoe we dit het beste in kunnen richten zodat je de uitzonderingen niet handmatig hoeft toe verwerken. Dat voorkomt namelijk een hoop fouten en bespaart je bovendien werk.