Groepen importeren uit DigiMembers

Voor gymnastiek- en turnverenigingen geldt dat de groepen/lessen verplicht moeten worden bijgehouden via DigiMembers. Omdat je in Club-assistent groepen en trainingen kunt beheren, hebben we ervoor gezorgd dat je alle groepen/lessen eenvoudig kunt importeren, en groepsleden kunt toewijzen vanuit DigiMembers in Club-assistent.

Groepen exporteren vanuit DigiMembers

 1. Ga bij DigiMembers, in de oranje balk, naar Lijsten ► Vaste Lijsten ► Lessenoverzicht
 2. Druk op Open rapport
 3. Selecteer, in de grijze balk, naar de tekst 'export', uit de lijst Excel
 4. Druk op Export

Deelnemerslijst exporteren vanuit DigiMembers

Club-assistent kan de deelnemers van de lessen overnemen. Hierbij wordt echter geen einddatum van deelnemers bij lessen geïmporteerd. Dit omdat deze niet in de export vanuit DigiMembers meekomen.
 1. Ga bij DigiMembers, in de oranje balk, naar Lijsten ► Vaste Lijsten ► Deelnemerslijst
 2. Laat de waarde voor maand en jaar ingevuld op de huidige maand/jaar
 3. Druk op Maak Excel-bestand 

Technische leiders exporteren vanuit DigiMembers

Zorg ervoor dat je, voordat je de technische leiders exporteert, bij alle lessen ook lestijden hebt staan. Als deze er niet staan kan Club-assistent deze ook niet overnemen. Ook worden enkel de lestijden overgenomen van de lessen waaraan een leider is gekoppeld. Anders zitten deze lestijden niet in de export.
 1. Ga bij DigiMembers, in de oranje balk, naar Lijsten ► Vaste Lijsten ► Technische leiders
 2. Vink Lessen tonen aan
 3. Druk op Maak Excel-bestand 

Groepen/Lessen importeren in Club-assistent

Zorg ervoor dat je eerst alle leden hebt geïmporteerd vanuit DigiMembers. Volg hiervoor de stappen van de leden import.
Je moet er ook voor zorgen dan je bij de Team/Groepsrollen bij 1 rol standaard hebt aangevinkt. Volg hiervoor de stappen voor het aanmaken van team-/groepsrollen.

Als alle leden zijn geïmporteerd, kun je via de volgende stappen de groep importeren:
 1. Ga in Club-assistent naar Teams, Trainingen & wedstrijden
 2. Druk in de blauwe balk op Digimembers team import
   
 3. Druk op Bestand kiezen
 4. Selecteer het lessenoverzicht export bestand dat je hierboven hebt gedownload en druk op Open
   
 5. Druk op Bestand kiezen
 6. Selecteer het deelnemerslijst export bestand dat je hierboven hebt gedownload en druk op Open
   
 7. Druk op Bestand kiezen
 8. Selecteer het technische leiders export bestand dat je hierboven hebt gedownload en druk op Open
   
 9. Druk op Uploaden

Je krijgt nu een overzicht waarin je kunt zien hoeveel groepen en groepsleden er zijn aangemaakt.
 
De mapping vanuit DigiMembers naar Club-assistent is als volgt
 
Digimembers Club-assistent
Accommodatie Hoofdcategorie
Lessoort Subcategorie
(Les)Naam Teamnaam