Overige vragen

Groepszichtbaarheid voor beoordelen

Je hebt je beoordelaar geselecteerd. Je wilt een groep openen om te beoordelen, maar er zijn geen groepen zichtbaar.
Dan kan het zijn dat je teveel momenten hebt aangemaakt en of dat in één van die momenten geen formulier gekoppeld zit.

Controleer op:  
  • Zijn er teveel beoordelingsmomenten?
  • Heeft ieder beoordelingsmoment een begin- en einddatum?
  • Zijn er één of meerdere formulieren aan een moment gekoppeld?
    • Zit er aan dit formulier een team gekoppeld?