Bondskoppeling activeren

Sportlink Club.Dataservice

- Ga naar www.sportlink.nl en klik op 'Start Sportlink Club', kies de gewenste sport.
- Login op Sportlink Club.
- Ga naar Vereniging > Beheer > Gebruikersbeheer > Clubsite en kopieer de waarde uit Client id

- Login op Club-assistent
- Ga naar Instellingen > Clubinstellingen > Algemene instellingen > Sportlink Club.Data > ClientId en vul daar de gekopieerde waarde in.
Sportlink Club.Dataservice

Nog geen Club.Dataservice afgenomen?

- Ga in Sportlink naar Vereniging > Sportlinkmodules.
- Ga nu naar het tabblad Losse modules.
- Daar staat onderaan een lijst met modules die afgenomen kunnen worden. Selecteer uit die lijst Club.Dataservice.