Prestatie onderdelen

Dit zijn de daadwerkelijke prestatie onderdelen zoals '100m Horden'.  Je geeft hier ook aan welke eenheid gebruikt moet worden, en of groter ook beter is. Bijvoorbeeld bij hoogspringen is hoe hoger hoe beter; Bij sprint is de tijd van belang dus hoe sneller hoe beter.

Een prestatie onderdeel maken/bewerken

Om een prestatie onderdeel te maken, of aan te passen, ga je naar 'Groepen, trainingen & wedstrijden' > 'prestatiecategorieën'. Open daar de bijhorende categorie en klik op het tabblad 'Prestatie onderdelen'. Klik op een onderdeel om deze te bewerken of klik op 'Item toevoegen' om een nieuwe aan te maken.
 
Naam onderdeel Welke naam moet het onderdeel krijgen. Bijvoorbeeld: 100m Horden
Volgorde In welke volgorde moet dit onderdeel getoond woden
Prestatiecategorie Bij welke prestatie categorie hoort dit onderdeel
Eenheid Kies welke eenheid voor dit onderdeel moet worden gebruikt
Groter is beter Welke prestatie moet als beter worden beschouwd. Het grotere nummer of het kleinere
wedstrijdonderdeel Behoort dit onderdeel bij wedstrijden.
Wind Is wind een factor voor prestaties van dit onderdeel.
Tonen in ledenoverzicht Moet de laatst ingevoerde prestatie van dit onderdeel zichtbaar zijn in het ledenoverzicht van de ledenadministratie