Contributie importeren uit Digimembers

Voor Gymnastiek sportverenigingen geldt dat de groepen/lessen verplicht moeten worden bijgehouden via DigiMembers. Aan een groep kan in Digimembers een contributieregel gekoppeld worden.

Via de volgende stappen kun je eenvoudig de contributieregels en de afwijkende bedragen per lid overnemen.
 

Zorg ervoor dat je eerst alle leden hebt geïmporteerd vanuit DigiMembers en alle groepen hebt geïmporteerd.

Volg hiervoor de stappen van de leden import.
Volg hiervoor de stappen van de groepen import.

Lessoorten, lessen, contributies exporteren

 1. Ga bij DigiMembers, in de oranje balk, naar Lijsten ► Vaste Lijsten ► Lessoorten, lessen, contributies
 2. Vink niets aan
 3. Druk op Maak Excel-bestand 

Generaties exporteren

 1. Ga bij DigiMembers, in de oranje balk, naar Beheer ► BasisTabellen ► Generaties
 2. Druk op Naar Excel

Afwijkende contributies exporteren

 1. Ga bij DigiMembers, in de oranje balk, naar Lijsten ► Vaste Lijsten ► Afwijkende contributies
 2. Vink alleen Leden op een les met afwijkende contributie aan
 3. Druk op Maak Excel-bestand 

Contributie importeren in Club-assistent

 1. Ga in Club-assistent naar Financieel -> Contributie > Contributieregels
 2. Druk in de blauwe balk op Digimembers contributieregels import
   
 3. Druk op Bestand kiezen
 4. Selecteer het lessorten, lessen, contributies export bestand dat je hierboven hebt gedownload en druk op Open
   
 5. Druk op Bestand kiezen
 6. Selecteer het generaties export bestand dat je hierboven hebt gedownload en druk op Open
   
 7. Druk op Bestand kiezen
 8. Selecteer het afwijkende contributies export bestand dat je hierboven hebt gedownload en druk op Open
   
 9. Bedragen verdelen over maanden
  Standaard wordt het jaarbedrag verdeelt over de maanden van het jaar. Als er bijvoorbeeld vanwege de zomervakantie in juli en/of augustus geen contributie geïnd wordt kun je deze maanden hier uitvinken.
   
 10. Druk op Uploaden