Rapportages

De basis rapportages worden aangeboden door Club-assistent om informatie uit Club-assistent te exporteren naar bv Excel.
Heb je club-specifieke wensen laat het ons weten via een ticket.

Opmerking: Denk bij het exporteren altijd aan de AVG. Verspreid niet nodeloos Excel documenten met privacy gevoelige informatie.

De rapportages

Bibliotheek

De bibliotheek open je op de volgende manier :

Navigeer naar instellingen > rapportages.
Let op: er zijn twee items genaamd rapportages. Zie afbeelding hiernaast

Vervolgens heb je links boven de volgende knop : 


Een andere manier is om een bestaande rapportage te openen.
Klik boven aan de pagina op  Rapportages downloaden / bijwerken uit bibliotheek

Per rapportage kun je in de kolom Actie bepalen of je de rapportage wilt downloaden (/bijwerken).
Eenmaal gedownload komt de rapportage beschikbaar in de relevante modules.

Het doel is dat de rapportages generiek zijn, voor de meeste clubs toepasbaar. Dat betekent dat er wellicht teveel velden of regels in de (excel) output zitten. Dat is bewust zo gedaan zodat je in de gelegenheid bent om een filtering uit te voeren en eventueel velden te verwijderen voordat je de rapportage deelt met anderen. Verzoeken voor een specifiek rapport wat bijv. een deelrapport is van de ledenlijst zullen we die niet in behandeling nemen.

Voorbeeld van een rapportage is een presentielijst of aanwezigheidsrapportage.


 
Naam Omschrijving
Aanwezigheidsrapportage Maak een rapportage van de aanwezigheid van de leden in het huidige seizoen.
Afdrukbare presentielijsten Presentielijsten om op papier aanwezigheid bij trainingen te registreren.
Aflopende sponsorcontracten Een overzicht van bevestigde sponsorcontracten die dit jaar aflopen bij actieve sponsors. 
Club-assistent gebruikers: laatst ingelogd Een overzicht van wanneer leden voor het laatst zijn ingelogd.
Contributiefacturen Overzicht van leden met contributiefacturen
Emailbereik Aantal actieve leden waar een e-mailadres van geregistreerd is.
Gegeven antwoorden in enquete  
Gegeven antwoorden in enquete (PDF)  
Incasso's activiteit inschrijvingen Overzicht van alle incasso's bij activiteiten.

Je bent verplicht een of meerdere activiteiten te selecteren.
Jarige leden per maand Genereert een lijst met leden die jarig zijn in de geselecteerde maand.
Als er geen maand is geselecteerd wordt de maand gebruikt waarin de lijst wordt gegenereerd.
Jubilea Alle actieve leden vanaf een bepaalde datum met de duur van het lidmaatschap erbij.
Leden die 11 worden Een overzicht van leden die dit jaar 11 worden.
Leden met contributie kortingen Lijst met namen en kortingen (min bedragen) die zijn gegeven in de gekoze contributie.
Leden team mutaties Genereert een tabel met alle mutaties die gedaan zijn sinds de gekoze datum.

Let op: De uren zijn per mutatie!
Ledenlijst Exporteer alle data van de leden
Leiders en trainers met naam, e-mail en telefoonnummer Een overzicht van alle team/groepsleden met de clubrol als trainer.
Niet ingedeelde leden jonger dan 18 jaar Een overzicht van actieve jongeren die nog niet in een team/groep zijn ingedeeld in het huidige seizoen.
Openstaande contributiefacturen Overzicht van leden met contributiefacturen die niet op betaald staan.
Overzicht trainingen  
Teamleden met naam en nummer  
Totaal per factureringsronde Een overzicht van de totaalbedragen per geregistreerde factureringsronde.
Wedstrijden Exporteer alle wedstrijden
Wedstrijden op een bepaalde datum Wedstrijden op aangegeven datum.

Opstarten van een rapportage

Is een rapportage gedownload dan verschijnt deze in de juiste module onder Extra optie/Rapportages.
 

Input parameters

Afhankelijk van het rapport zijn er input parameters nodig. 
Voorbeelden zijn.
  • Datum vanaf en t/m voor een periode
  • Seizoen
  • Jaar
  • Factuur- of contributieronde

 

Output opties

Het rapport kent over het algemeen 3 output opties:
Scherm Export De output wordt direct op je scherm getoond (zie voorbeeld afbeelding hierboven)
Excel export Data output in .xlsx formaat
Excel PDF Export De Excel output wordt direct omgezet naar een .PDF formaat