Koppeling inrichten

Grootboekrekeningen instellen

Om orderregels in te kunnen schieten in je boekhoudpakket, moet Club-assistent weten bij welke grootboekrekening elke orderregel hoort. Club-assistent biedt je de mogelijkheid om grootboekrekeningen op verschillende diepteniveaus in te stellen, zodat elke orderregel altijd juist geboekt wordt.
De basisinstellingen vind je in Club-assistent > Instellingen > Clubinstellingen tabblad boekhouding
De grootboekrekeningen stel je eenvoudig in met de selectielijst. De lijst bevat de rekeningen uit het opgehaalde rekenschema.

Grootboekrekeningen op contributieregelniveau of aparte grootboekrekening voor inschrijfgeld.

Wil je je grootboekrekeningen specifieker toewijzen, dan kun je ook per contributieregel een grootboekrekening instellen door naar module Financieel > contributieregels te gaan en een contributieregel te bewerken.

Hier kun je instellen op welke grootboekrekening de verschillende inkomsten moeten worden toegevoegd. Je stelt dit in voor de normale contributie.
Het inschrijfgeld moet je apart instellen maar dit mag, afhankelijk van jullie eigen grootboek indeling, dezelfde grootboekrekening zijn als die van de normale contributie.

Grootboekrekeningen op kortingsregels

Je kunt bij de kortingsregels ook grootboekrekeningen opgeven. Dat doe je door naar Financieel > kortingsregels te gaan en een kortingsregel te bewerken.