Antwoordtype toevoegen

Je bezoekers kunnen per vraag in de enquête verschillende antwoorden kiezen. Dit noemen we antwoordtypen. Deze dien je in te voeren voordat je een vraag aanmaakt. Je hoeft een antwoord maar een keer in te vullen; deze kunnen gewoon hergebruikt worden. 

Antwoordtypen aanmaken

Voordat je vragen aan kunt maken in de zojuist aangemaakte enquête, zal je antwoordtypen aan moeten maken. Bedenk dus goed wat voor antwoorden er gegeven kunnen worden op een vraag. Ga in Club-assistent bij Mailing & enquête onder het kopje Enquête naar Antwoordtypen. Klik vervolgens rechtsboven op 'Item toevoegen'.

Let op! Je hoeft niet voor iedere vraag een nieuwe antwoordtypen te maken als de antwoorden hetzelfde zijn als een eerder aangemaakt antwoordtype. 
 
Naam antwoordtype Hier vul je een overkoepellende naam in voor de antwoorden die gegeven kunnen worden. Bijvoorbeeld: Hoe vaak (met dan als antwoorden: nooit, meestal niet, soms, meestal wel en altijd). 

Nu wordt dit antwoordtype met de benaming die je zojuist hebt ingevuld toegevoegd aan de lijst met antwoordtypen. Als je op het plusje  klikt voor de naam die je zojuist hebt ingevoerd, krijg je de optie "Antwoordopties". Hier kan je antwoordopties toevoegen door weer op "Item toevoegen" te klikken.
 
Antwoordoptie Dit zijn de antwoorden die gegeven kunnen worden. In het geval van het voorbeeld vul je hier dus bijvoorbeeld: nooit in. 
Waarde Hier kan je een waarde meegeven aan je antwoord. Als je wilt dat ieder antwoord even zwaar wordt meegerekend, dan vul je bij elk antwoord dezelfde waarde in
Volgorde De volgorde van antwoorden gaat van 0 tot 10.000. Mocht je een antwoord bovenaan de antwoorden willen tonen dan vul je er 0 of 1 in. Alle andere antwoorden komen hier onder, mits je een hoger cijfer in vult.

Let op! Heb je bij een ander antwoord in hetzelfde antwoordtype een gelijk getal ingevuld? Dan wordt er random een van deze antwoorden boven de ander getoond. 
Nu je antwoordtypen aan hebt gemaakt kan je vraaggroepen en vragen toe gaan voegen.