Enquête toevoegen

Een enquête is een handig middel om meerdere vragen te stellen aan de bezoekers van je website. Stel verschillende typen vragen opgedeeld in categorieën, en plaats de vragenlijst op je website. De resultaten van de vragenlijst exporteer je na afloop via een Excelbestand om alle resultaten te analyseren.

Een enquête aanmaken

Bedenk voor jezelf vast wat voor vragen je aan je bezoekers wilt stellen, en wat voor antwoorden ze op deze vragen kunnen geven. Vervolgens ga je in Club-assistent naar Mailing & enquête. Vervolgens zie je hier het kopje Enquête staan met daar onder 3 opties. Kies hier voor Enquête om een enquete aan te maken. Nu kom je in een scherm met eventueel bestaande enquêtes. Hier kies je rechtsboven voor de optie 'Item toevoegen'. 
 
Naam enquête Vul hier de naam in van je enquête.
Tonen op pagina Kies hier op welke pagina je de enquête wilt tonen. De enquête wordt altijd onder de paginacontent geplaatst. Wil je dat de enquête bovenaan komt te staan? Maak dan een nieuwe lege pagina aan met als paginatemplate 'basis'.  
Weergeven in ledenadministratie Je kunt de gegeven antwoorden van een lid weergeven in de ledenadministratie door dit vinkje tijdens het aanmaken van de enquête aan te zetten. Nadat de enquête is aangemaakt is het niet meer mogelik om deze aan of uit te zetten.

Om verder te gaan met het aanmaken van een enquête dien je antwoordtypen aan te maken. Dit zijn diverse antwoorden die je gebruikers kunnen kiezen bij een vraag.