MyClub

De MyClub pagina in de app toont de gegevens van het ingelogde account.
Onder de naam en het adres, kun je een QR-Code oproepen. Deze kun je aan de club tonen als hierom wordt gevraagd. Het is jouw digitale clubpas. Per subvereniging is er een aparte QR code.

Voor verenigingen die een toegangspoort hebben kan deze QR code gebruikt worden om toegang te verlenen tot de accommodatie. Bij zwembaden is dit gebruikelijk. 
 

Profiel aanpassen

Pas je persoonsgegevens aan door 'Profiel aanpassen' te selecteren. Verander de gewenste gegevens en druk dan onderaan het formulier op 'versturen'. (Nog voor het wachtwoord (opnieuw) instellen gedeelte)

Je kunt hier ook een verzoek indienen om je wachtwoord aan te passen.

Onder aan de pagina 'Profiel aanpassen' vind je de mogelijkheid tot aanpassen van je privacy instellingen.
De basis privacy instellingen zijn door de club vastgesteld en dat is de 'ondergrens'. Je kunt wel strenger zijn dan de club maar niet soepeler.

Verder vind je op deze pagina
 • Je lidgegevens, zoals relatiecode en teams/groepen waarvan je deel uitmaakt.
 • Een overzicht van de voortgang (indien van toepassing).
 • Een overzicht met aankomende trainingen van jouw teams/groepen.
 • De commissie's waar je deel van uitmaakt. (indien van toepassing)
 • Jouw declaraties, als jouw club deze mogelijkheid heeft ingesteld.
 • Jouw documenten, bijvoorbeeld V.O.G. verklaring, machtiging voor incasso etc.
 • Jouw facturen.
 • Wanneer je aangemeld bent op een dienst (club taak) via het dienstenrooster op de site. 
Via de actieknop (rechtsonder in beeld) kun je de volgende actie starten (indien voor jou van toepassing) :
 • Onkosten declaratie indienen.
 • Uren declaratie indienen.
 • Lidmaatschap opzeggen (of mutatie in de gewenste trainingen).

Uitschrijven als lid of aanpassen lidmaatschap

Wil je het lidmaatschap aanpassen of beeindigen gebruik dan de onderste optie in het actie menu.
Er verschijnen 2 tabjes.
 • Lidmaatschap opzeggen
 • Afmelden voor groep.
 

Documenten uploaden

Als lid/trainer van de vereniging wordt je soms gevraagd om documenten aan te leveren.
BIjvoorbeeld een VOG verklaring of een diiploma.
Je kunt dergelijke documenten het makkelijkste uploaden via de app.
Gebruik documenten uploaden in het actie menu.
Het document wat je upload komt beschikbaar in de ledenadministratie van de club en het blijft voor jezelf beschikbaar in de app bij Mijn Documenten. (die sectie verschijnt na het uploaden van je eerste document)
Wil je een document weer verwijderen dan swipe dan het document naar links en klik op het vuilnisemmertje. 
 

Onkostendeclaratie indienen

Ben je een commissielid en heb je onkosten gemaakt voor de club dan kun je deze declaratie indienen via de onkosten declaratie.
Gebruik de actieknop op de myClub en vul het formulier in.


Je declaratie wordt ingediend bij de penningmeester. Je kunt de status van de uitbetaling volgen in de app.

Urendeclaratie indienen

Ben je trainer van een vereniging en mag je de uren die je les geeft declareren dan dient de club een aantal voorbereidingen te treffen;
Club:
- optie aanzetten via de club-instellingen
- uurtarief en/of km vergoeding invullen bij de trainer/team combinatie.

Trainer :
- aanwezigheid registratie bij de training die je gegeven hebt.
- op het einde van de maand start je op de myClub pagina de urendeclaratie optie 
- Klik op de actieknop en kies 


Kies maand en jaar waarover je de uren wilt declareren.
De trainingen die te declareren zijn verschijnen in beeld. Via het potloodje kun je de declaratie opties nog aanpassen.