Leden Ontwikkel Systeem L.O.S. (voorheen Sportervolgsysteem)

Het sportervolgsysteem, ook wel spelervolgsysteem genoemd, zet je in om de voortgang van je spelers of leerlingen bij te houden. Door meerdere beoordelingsmomenten te plannen, kun je met behulp van rapportages direct inzicht krijgen in de ontwikkelingen over tijd.
Het sportervolgsysteem bestaat enerzijds uit het bijhouden van prestaties via de Club-assistent app en anderzijds uit beoordelingen. Beoordelingen bestaan uit de volgende elementen: De beoordelaars vullen de beoordelingsformulieren in op vaste momenten, zodat de voortgang over tijd kan worden bijgehouden.