Sponsor toevoegen

Sponsoren spelen een belangrijke rol in verenigingen. De administratie hiervan is daarom ook heel belangrijk! Hier leggen we je uit hoe je sponsoren registreert in Club-assistent.

Sponsor toevoegen

Om een sponsor toe te voegen ga je in Club-assistent naar "Sponsoradministratie" en kies je onder het kopje "Sponsoradministratie (producten, sponsors en contracten)" de optie "Sponsoren". Dit is een overzicht van alle sponsoren. Klik op "Item toevoegen" om een nieuwe sponsor aan te maken.
 
Debiteurennummer Vul hier een nummer of kenmerk in van de sponsor, waarbij je dit bij kan houden in de administratie.
Status Geeft de status van de sponsor aan. Aangemeld is enkel dat de sponsor in het systeem staat, Prospect geeft aan dat de sponsor toekomstig sponsor kan zijn/worden, In behandeling is voor sponsoren waar op dit moment actie mee wordt uitgevoerd m.b.t. sponsoring, Actief houdt in dat de sponsor ook de vereniging actief sponsort en Beëindigd is voor sponsoren die de vereniging ooit hebben gesponsord.
Voorvoegsel bedrijfsnaam Voorvoegsel van de sponsor. Denk hierbij aan bijvoorbeeld "Bouwbedrijf", "Webwinkel", "Bloemenwinkel" etc.
Bedrijfsnaam De naam van de sponsor.
Geslacht Geslacht van de contactpersoon van de sponsor.
Voornaam Voornaam van de contactpersoon.
Tussenvoegsel Tussenvoegsel van de contactpersoon.
Achternaam Achternaam van de contactpersoon.
Accountmanager Wie het contact en de gegevens beheert van de sponsor bij de vereniging. Volg de tutorial "Accountmanager toevoegen" om deze te kunnen selecteren.
Bezoekadres  
Straat en huisnummer Bezoekadres van de sponsor.
Postcode Postcode van het bezoekadres.
Woonplaats Woonplaats van bezoekadres.
Postadres Zelfde als bovenstaande, enkel voor eventuele post.
Telefoonnummer Het nummer waar de sponsor het beste op te bereiken is.
Fax Faxnummer van de sponsor.
Mobiel nummer Eventueel mobiel/secundair nummer van de sponsor.
E-mailadres E-mailadres waarop de sponsor te bereiken is.
Website Website van de sponsor. Deze wordt ook getoond in het sponsoroverzicht op de website.
KvK-nummer Het Kamer van Koophandel nummer van de sponsor.
BTW-nummer Het BTW-nummer van de sponsor.
Ontvanger mailing Dit vinkje bepaalt of deze sponsor mee moet worden genomen in de mailings die aan sponsoren gericht zijn.
Testontvanger mailing Dit bepaalt of je, als je een voorbeeld mailing wilt sturen, deze sponsor kan selecteren om de voorbeeld mailing naar toe wilt sturen.
IBAN Het IBAN van de sponsor.
Ten name van Onder welke naam dit IBAN staat geregistreerd.
Tekst sponsorpagina Als de sponsor op de website getoond wordt in een sponsorpagina, is dit de tekst die bij de sponsor wordt getoond.
Logo Het logo van de sponsor. Deze wordt ook op de site getoond bij de sponsorpagina.
Gebruik voor het logo een .JPG of .PNG bestand (geen pdf bestand)
Opmerkingen Notities, memo's en andere opmerkingen. Deze komen niet op de website.
Je kan voor iedere sponsor een item toevoegen in Club-assistent. Wil je dat ook geregistreerd staat welke producten de sponsoren hebben? Begin dan met het toevoegen van de sponsorproducten.