Sponsorcontract toevoegen

Club-assistent heeft de mogelijkheid om sponsorproducten te genereren en te koppelen aan een contract. Zonder een actief/bevestigd sponsorcontract is het product niet lopend. In deze tutorial wordt uitgelegd hoe je een sponsorcontract maakt 

Sponsorcontract toevoegen

Ga in Club-assistent naar "Sponsoradministratie", vervolgens ga je naar "Sponsorcontracten". Klik rechtsboven op "Item toevoegen" om een sponsorcontract aan te maken. 
 
Contract ID Deze wordt door ons systeem automatisch aangemaakt. 
Status Er zijn verschillende statussen voor een contract. Hier zijn deze één voor één uitgelegd: 
Geen contract: Er is nog geen lopend contract aangemaakt. 
Contract opmaken: Het contract wordt opgemaakt/voorgelegd aan de potentiële sponsor.
Akkoord: Het contract is door beide partijen akkoord gegeven. 
Productie: Het contract is in productie, sponsorproducten worden gemaakt. 
Bevestigd: Het contract is bevestigd; het contract is actief.
Beëindigd: Het contract is beëindigd; het contract is niet actief meer. 
Sponsor Kies hier de juiste sponsor uit de lijst. 
Sponsorproduct Kies hier het bijpassende sponsorproduct. 
Aantal Het aantal sponsorproducten is altijd 1, tenzij anders aangegeven. Dus als je sponsor 2x het sponsorproduct bordsponsor wil afnemen vul je hier 2 in. 
Startdatum Vul hier de startdatum in van het contract. 
Contractduur Vul hier de contractduur in, deze is aangegeven in jaren. 0,5 is dus een half jaar en 3,0 is 3 jaar. 
Barter Als dit aangevinkt is betaald de sponsor m.b.v. diensten. Dit kan volledig in diensten zijn of deels in diensten.
Aangepast bedrag Als de sponsor deels in diensten betaald, dan wordt het bedrag wat bij het sponsorproduct past dus anders. Dat bedrag vul je hier in. Zorg dat Barter ook aan staat in dit geval.
Voldaan Is het contract voldaan en hoeft er geen factuur meer gestuurd te worden? Zorg dan dat dit vakje is aangevinkt.
Productafbeelding Hier kan je een afbeelding van het sponsorproduct uploaden, of het logo. 
Contracttekst Hier kan je aanvullende tekst invullen voor het contract.
Opmerkingen Overige interne opmerkingen kunnen hier.
Ondertekend contract Hier kan je het ondertekende contract uploaden. 
Accountmanager Hier kan je de accountmanager kiezen uit de lijst. 
Volgorde Bepaal aan de hand van een cijfer op welke volgorde de sponsorcontracten worden getoond. Hoe dichter het cijfer bij 1 ligt, hoe verder bovenaan het contract getoond wordt.
Vervolgens klik je rechts onderin de pagina op "Opslaan" om het contract op te slaan.