Agenda-item toevoegen

Met Club-assistent is het eenvoudig om agenda-items aan te maken en deze bijvoorbeeld te tonen in het kalender contentblok. In deze tutorial leer je meer over het aanmaken van agenda-items.
Ga in Club-assistent naar 'Activiteiten, planning & commissies'. Klik vervolgens onder het kopje 'Agenda' op 'Agenda'. Om een nieuw agenda-item aan te maken klik je rechts bovenin op 'Item toevoegen'. 
 
Naam Voeg hier de naam in van het agenda-item. 
Datum* Geef aan op welke datum dit item betrekking heeft.
Datum t/m Als het item meerdere dagen duurt, kan je invoeren tot welke datum het agenda-item duurt. Is het niet het geval dan kan dit veld leeg gelaten worden. 
Tijdstip Op welk tijdstip vindt dit agenda-item plaats. 
Locatie Hier kan je een locatie invoeren waar het agenda punt plaats vindt. 
Omschrijving Hier is nog een omschrijving in te vullen van het agenda-item. 

Agenda item herhalen

Het is mogelijk om een agenda item te herhalen. Doe dit door onder het kopje 'Agenda item herhalen' het blokje achter de tekst 'Herhalen' aan te klikken. 

Publicatie

Om het agenda item te tonen op de website zorg je dat het blokje achter de tekst 'Tonen op website' is aangevinkt. Klik vervolgens rechts onderin op de pagina op 'Opslaan' om het item in de agenda op te slaan. 

Agenda item toevoegen aan het kalenderblok

In de onderstaande tutorial kan je lezen hoe je een kalenderblok aanmaakt. Dit blok zet je op een pagina, in Club-assistent bij 'Website' en vervolgens bij 'Menu/paginas'. Als je het blok hebt aangemaakt, kan je door in Club-assistent op het potloodje rechts boven in het blok te klikken het blok en de instellingen van het blok aanpassen.

Om agenda items te tonen, vink je bij het kopje "Opnemen in kalender", "agendaitems" aan. Vervolgens klik je op "Opslaan" om de aanpassingen in het kalenderblok op te slaan. Om de pagina op te slaan klik je helemaal rechts onderin op de pagina nogmaals op "Opslaan".