Te reserveren ruimte toevoegen

Veel clubs hebben een kantine, recreatieruimte of overlegruimte. Deze locaties zijn toe te voegen aan de reserveringsruimtes. Dat betekent dat deze locatie te reserveren zijn voor vergaderingen, evenementen of bijeenkomsten in te houden.

Te reserveren ruimte toevoegen

Ga in Club-assistent naar "Activiteiten, planning & Commissies". Klik vervolgens onder het kopje Reserveringen op Ruimten. Hier zie je de ruimtes die te reserveren zijn. Je kunt je ruimtes verdelen in hoofdcategorieën en daaronder de specifieke ruimtes hangen. Je kunt als categorie bijvoorbeeld 'Overlegruimte' toevoegen, en daar vervolgens de verschillende overlegruimtes aan toevoegen.
 

Ruimte categorie toevoegen

Je kunt een categorie toevoegen door bij 'Activiteiten, planning & commissies' op 'Ruimtes en objecten' te klikken. Linksboven de tabel kun je dan klikken op 'Ruimtes en objecten categorieën tonen'. Hier kun je dan klikken op 'item toevoegen' (deze knop vind je rechtsboven). Hier vul je vervolgens de volgende gegevens in:
 
Naam ruimte Dit wordt de naam van de categorie, bijvoorbeeld 'overlegruimtes' of 'velden'
Omschrijving Hier kan je extra informatie over de ruimte categorie toevoegen, bijvoorbeeld de huisregels
Volgorde Hier vul je in welke volgorde je de verschillende categorieën wilt tonen
Weergeven Als je dit vakje aanvinkt, kunnen alle ruimtes die in deze categorie vallen én op actief zijn gezet, worden gereserveerd. Zet je dit vinkje uit, dan kan geen van de ruimtes worden gereserveerd

Klik vervolgens op opslaan

Ruimte/resource toevoegen aan categorie

Door een ruimte toe te voegen aan een categorie, klik je op het plusje voor de categorie. Vervolgens klik je aan de rechterkant op 'item toevoegen'. Daar vul je de volgende gegevens in:
 
Naam Dit is de naam van de ruimte, bijvoorbeeld 'bestuurskamer'
Omschrijving Hier kan je een omschrijving voor de ruimte toevoegen, bijvoorbeeld om aan te geven waar de ruimte zich bevindt en voor hoeveel personen deze geschikt is
Veld Koppel hier een zaal of veld zoals deze in de module Groepen, Training & Wedstrijden bekend is zodat de trainings- en wedstrijdmomenten op dat veld direct als bezet op de reserveringkalender komen te staan
Actief Als je dit vakje hebt aangevinkt, dan is de ruimte te reserveren
Te reserveren door Bepaal hier wie de ruimte mag reserveren 
  • commissieleden
  • Leden
  • Leden & Externen 
In het laatste geval mogen ook mensen van buiten de vereniging de ruimte reserveren. Dit is ideaal als je bijvoorbeeld je turnzaal wilt verhuren
Kan herhaald gereserveerd worden Geef aan of de ruimte bv elke dag, elke week of elke maand op het zelfde tijdstip gereserveerd mag worden.
Uurtarief Wat is het uurtarief wat Externen moeten betalen bij een reservering van deze ruimte. Vul hier een getal in eventueel met 2 cijfers achter de komma, laat het € teken achterwege
Minuten tussen reserveringen Als de boekingen van de ruimte niet naadloos op elkaar aan mogen sluiten dan kun je hier het aantal minuten in vullen welke tenminste tussen de reserveringen moet zitten
Betalingsprofiel Koppel hier het (Mollie) betalingsprofiel om de betaling bij een reservering op de website te laten voldoen

Klik vervolgens op opslaan

Tijdsblokken koppelen aan een ruimte

Indien een ruimte alleen te reserveren is in vaste tijdsblokken van b.v. een uur, dan kun je dat vastleggen in de tijdsblokken. Klik op het plusje voor de resource. Vervolgens klik je aan de rechterkant op 'item toevoegen'. Daar vul je de volgende gegevens in:
 
Tijdsduur Vul hier het aantal minuten in van een tijdsblok b.v. 30, 45 , 60 of 90 
Prijs Vul vervolgens de prijs in voor dit tijdsblok

Klik vervolgens op opslaan

Indien de tijdsblokken achterwege blijven dan is de ruimte per kwartier te reserveren.