Te reserveren ruimte toevoegen

Veel clubs hebben een kantine, recreatieruimte of overlegruimte. Deze locaties zijn toe te voegen aan de reserveringsruimtes. Dat betekent dat deze locatie te reserveren zijn voor vergaderingen, evenementen of bijeenkomsten in te houden.

Te reserveren ruimte toevoegen

Ga in Back-site naar "Activiteiten, planning & Commissies". Klik vervolgens onder het kopje Reserveringen op Ruimten. Hier zie je de ruimtes die te reserveren zijn. Je kunt je ruimtes verdelen in hoofdcategorieën en daaronder de specifieke ruimtes hangen. Je kunt als categorie bijvoorbeeld 'Overlegruimte' toevoegen, en daar vervolgens de verschillende overlegruimtes aan toevoegen.

Ruimte categorie toevoegen

Je kunt een categorie toevoegen door bij 'Activiteiten, planning & commissies' en dan 'Ruimten' te klikken op 'item toevoegen' (deze knop vind je rechtsboven). Hier vul je vervolgens de volgende gegevens in:
 
Naam ruimte Dit wordt de naam van de categorie, bijvoorbeeld 'overlegruimtes' of 'velden'
Omschrijving Hier kan je extra informatie over de ruimte categorie toevoegen, bijvoorbeeld de huisregels
Volgorde Hier vul je in welke volgorde je de verschillende categorieën wilt tonen
Weergeven Als je dit vakje aanvinkt, kunnen alle ruimtes die in deze categorie vallen én op actief zijn gezet, worden gereserveerd. Zet je dit vinkje uit, dan kan geen van de ruimtes worden gereserveerd

Klik vervolgens op opslaan

Ruimte toevoegen aan categorie

Door een ruimte toe te voegen aan een categorie, klik je op het plusje voor de categorie. Vervolgens klik je aan de rechterkant op 'item toevoegen'. Daar vul je de volgende gegevens in:
 
Naam Dit is de naam van de ruimte, bijvoorbeeld 'bestuurskamer'
Omschrijving Hier kan je een omschrijving voorde ruimte toevoegen, bijvoorbeeld om aan te geven waar de ruimte zich bevindt en voor hoeveel personen deze geschikt is
Actief Als je dit vakje hebt aangevinkt, dan is de ruimte te reserveren.

Klik vervolgens op opslaan