Vaste afbeelding/logo of favicon wijzigen

Vaste afbeeldingen zijn standaard afbeeldingen die worden ingesteld voor je website,
zoals het logo van je club.
Deze is te zien in de HEADER van je website.

Ziet je nieuwsbrief er als volgt uit:
Dan kan je deze tutorial overslaan betreft de afbeeldingen voor de nieuwsbrief, als je alleen het logo aan wil passen lees verder... Werk je nog met de oude module, vraag dan om een update!

Vaste afbeelding (logo) toevoegen

Om het logo van je club toe te voegen ga je in Club-assistent naar Instellingen -> Vaste Afbeeldingen.

Item toevoegen -> 
Code De verborgen naam van de header. Meestal wordt hier HEADER_AFBEELDING voor je logo & (NIEUWSBRIEF_HEADER_AFBEELDING - oude module) gebruikt.
Waarde De afbeelding die gebruikt wordt. Voor een logo het liefst .png
Weergeven Wordt de afbeelding weergegeven, de opties hier zijn Ja, nee en in test omgeving
Omschrijving Een omschrijving van de afbeelding


De tekst in de code moet zonder spelfouten zijn anders wordt de header niet ingeladen. 

Eigen Favicon

Standaard wordt het Club-assistent logo gebruikt als favicon.
Het is nu mogelijk om via Instellingen > Footer & SEO instellingen > Bewerken een favicon te uploaden.