Betalingsfrequentie instellen

Met behulp van betalingsfrequenties bepaal je in wat voor termijnen leden contributie af kunnen dragen.

Betalingsfrequentie toevoegen of aanpassen

Om de betalingsfrequenties te beheren ga je naar Club-assistent > Financieel > Contributie > Betalingsfrequenties. Vervolgens klik je rechts bovenin op 'Item toevoegen' om een betalingsfrequentie toe te voegen. Wil je een bestaande betalingsfrequentie bewerken, klik dan op de desbetreffende betalingsfrequentie om hem te bewerken.

Betalingsfrequenties bestaan enerzijds uit een frequentie en anderzijds uit een naam die jij zelf aan de frequentie toe kunt kennen. Je kunt kiezen uit de frequenties Jaarlijks, Halfjaarlijks, Per kwartaal en Per maand. Je bent geheel vrij in het kiezen van een naam voor de frequentie.

Tijdens het instellen van de betalingsfrequenties kun je aangeven of de frequentie de standaard frequentie is. Mocht er bij leden niet voor een betalingsfrequentie gekozen zijn, dan zal deze worden gebruikt als betalingsfrequentie voor dat lid. Als je geen standaard frequentie instelt zal het systeem standaard "Jaarlijks"als frequentie aanhouden.
 
Zodra je één of meerdere betalingsfrequenties hebt vastgelegd, kun je aan de slag met het instellen van contributieregels.