Subsidie (Leergeld, JFS)

Beheren subsidie locaties

Via Club-assistent > Ledenadministratie > Subsidie locatie kun je de locaties beheren waar leden aan gekoppeld kunnen worden.

De factuurgevens die hier ingevuld kunnen worden, worden gebruikt op de factuur die vanuit de vereniging naar de subsidieverstrekker gaat.

Deze functionaliteit staat niet standaard aan, wil je dit gaan gebruiken? Neem dan even contact met ons op via de P&W.
 
Betalingsfrequentie subsidielocatie
In Club-assistent is er ondersteuning voor subsidielocaties (Stichting Leergeld etc). Naast jaarlijks uitbetaling is er ook de mogelijkheid om de bedragen per contributieronde te innen.
Stel de subsidielocatie 'Periodiek' in bij betalingsfrequentie om de bedragen per contributieronde te versturen naar de subsidielocatie.

Lid koppelen aan subsidie locatie

In de ledenadministratie kun je aangeven of een lid subsidie ontvangt, welke nummers daarbij horen en aan welke locatie deze gekoppeld is.

Subsidie bedragen invullen

Nadat de basisgegevens over de subsidie zijn ingevuld kunnen de subsidiebedragen ingevuld worden.
De subsidiebedragen kan je invullen onder de gekoppelde items van het lid. Deze items vind je zodra je naar beneden scrollt op de lidpagina. Mochten deze items gesloten zijn dan kan je ze openen door op het plusje te klikken. Daarna ga je naar het tabje "Financieel" en dan kan je onder de sectie "leden subsidie" de subsidie bedragen toevoegen door op de blauwe knop "Item toevoegen" te klikken.

 
Datum van Stel hier in vanaf wanneer de subsidie geldt.
Datum t/m Stel hier in tot wanneer de subsidie geldt.
Bedrag Vul hier het bedrag in wat maximaal gesubsidieerd wordt.
Manier
 • Verdelen over de contributietermijnen
  • Het ingevoerde bedrag wordt gedeeld door 12 zodat het bedrag per maand bekend is.
   Vervolgens wordt er bij het genereren van de contributie gekeken over hoeveel maanden de contributie gaat.
  • Aantal maanden x maandbedrag = Subsidie die van de contributie wordt afgehaald.
  • Deze manier is aan te raden als je contributie gedurende het hele jaar laag wil houden voor de subsidie leden.
    
 • Bij iedere contributie inning het maximale eraf halen
  • Bij deze manier wordt er iedere keer gekeken hoeveel subsidie er nog over is en wordt steeds het maximale van de contributie afgehaald.
   • Is het subsidie bedrag € 225,- en moet er € 75,- contributie worden betaald dan zal er voor deze periode een nul-factuur vertuurd worden naar het lid.
   • Is de contributie voor de volgende periode € 100,-, wordt er € 100,- van de contributie afgehaald en ontvangt het lid weer een nul-factuur.
   • Is de contributie voor de periode daarna weer € 100,- dan wordt er maar € 50,- afgehaald omdat het bedrag wat over is € 50,- is. (225 - 75 - 100 = 50) en krijgt het lid een factuur van € 50,-.
   • Alle contributie inningen die daarna gemaakt worden volledig in rekening gebracht.

Subsidie niet voor bepaalde contributieregels

Per contributieregel kun je aangeven of hier subsidie voor mogelijk is.
Zo kun je bijvoorbeeld regelen dat de bondscontributie altijd door het lid zelf betaald wordt en over de clubcontributie de subsidiekorting wordt verrekend.

Restant bedrag als kosten voor de club.

Als het bedrag wat overblijft na aftrek van het subsidie bedrag niet aan het lid verrekend moet worden zal dat bij het lid in de ledenadministratie moeten worden ingesteld.

Dit kun je doen door bij het lid het vinkje "Factuur afwijkende gegevens voor contributie" aan te vinken en de gegevens van de club in te vullen. De factuur die dan gemaakt wordt komt op naam van de club te staan en zal ook niet naar het lid verzonden worden maar naar het ingestelde factuur e-mailadres.

Factuur maken voor subsidie locatie

De facturen voor de subsidie locatie dien je per lid aan te maken. Je gaat hiervoor naar de Ledenadministratie > Leden > Lid opzoeken > Scrol naar beneden naar gekoppelde items > tabblad Financieel > leden subsidie > regel aanklikken

Je hebt dan de knop in beeld "Factuur maken voor subsidie locatie"