Contributieregel toevoegen

Om contributie te kunnen innen via Club-assistent, is het belangrijk om te weten welke leden welk bedrag moeten betalen. Omdat er meestal verschillende contributietarieven gelden, afhankelijk van wat een lid doet bij de vereniging, werken we hiervoor met contributieregels. Hiermee kun je instellen welk contributiebedrag geldt onder welke voorwaarden.

Basisgegevens contributieregel

Om een contributieregel toe te voegen, ga je in Club-assistent naar Financieel > Contributie > Contributieregels. Hier vind je een overzicht van alle contributieregels die op dit moment ingesteld staan. Klik op een contributieregel om deze te bewerken, of klik rechts bovenin op 'Item toevoegen' om een nieuwe contributieregel aan te maken.

Vul vervolgens de velden in die van toepassing zijn op je contributieregel. Velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.
 
Contributietype Afhankelijk van je clubsoort/sport zijn er één of meerdere contributietypen. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van bondscontributie of de contributie voor een licentie. Selecteer hier het contributietype waarop je regel van toepassing is.

Belangrijk: de contributietypen bondscontributie en licentie zijn niet afhankelijk van de betalingsfrequentie die een lid heeft gekozen, maar worden altijd per jaar geïnd.
Omschrijving Vul hier de omschrijving in van de contributieregel. Deze kan ook op facturen worden geplaatst van leden waarvoor deze contributieregel geldt.
Actief Vink dit aan als de contributieregel toegepast moet worden wanneer er een contributieronde gedraaid wordt.

Het kan zijn dat je een regel (tijdelijk) niet toe wil passen, bijvoorbeeld omdat je nog niet klaar bent met inrichten of omdat de regel nog niet geldt. In dat geval laat je het vinkje uit staan en wordt de regel genegeerd als je contributie gaat innen.
Prioriteit Het kan voorkomen dat er meerdere contributieregels van toepassing zijn voor één lid. In de clubinstellingen kun je bepalen of in dat geval de bedragen opgeteld worden of dat er één bedrag geïnd wordt op basis van prioriteit.

Heb je ingesteld dat bedragen worden opgeteld, dan heeft het veld 'prioriteit' geen invloed op het innen van je contributie.

Wanneer je instelt dat bedragen niet worden opgeteld, wordt er bij het innen van contributie gekeken welke contributieregels er op een lid van toepassing zijn. Zijn dit meerdere regels, dan geldt de regel met de prioriteit die het dichtste bij 0 is. De andere regel(s) worden dan genegeerd.

Contributieregel van toepassing op

Clubrol Geldt je contributieregel niet voor iedereen binnen de vereniging, maar alleen voor leden met een bepaalde clubrol, selecteer hier dan voor welke clubrol je contributieregel van toepassing is. Laat je dit veld leeg, dan wordt de regel voor alle clubrollen toegepast.

Zie de tutorial Clubrollen en lidstatussen voor meer informatie over clubrollen.
Lidsoort Alleen beschikbaar voor clubs met lidsoorten, beschikbaar op aanvraag.
Kies een lidsoort om de contributieregel alleen voor leden met een bepaald lidsoort te laten gelden. Laat je dit veld leeg, dan wordt de regel voor alle lidsoorten toegepast.
Lidmaatschap subvereniging Alleen beschikbaar voor clubs met subverenigingen.
Heeft jouw club subverenigingen (meestal omnivereniging), dan kun je een contributieregel instellen die alleen van toepassing is op leden van een specifieke subvereniging.
Lidmaatschapscategorie Alleen beschikbaar voor clubs met subverenigingen.
Kies hier een categorie om je contributieregel alleen voor leden binnen die categorie te laten gelden. Laat je dit veld leeg, dan geldt de contributiergel voor alle categorieën.

De categorie is overkoepelend voor de verschillende groepen waarin leden van subverenigingen in kunnen worden ingedeeld.
Lidmaatschapsgroep Alleen beschikbaar voor clubs met subverenigingen. 
Kies hier een groep om je contributieregel alleen voor leden binnen die groep te laten gelden. Laat je dit veld leeg, dan geldt de contributieregel voor alle categorieën.

De lidmaatschapgroep van een lid kan worden ingesteld in de ledenadministratie. Lees de tutorial Lidgegevens bewerken voor meer informatie hierover.
Leeftijd vanaf Vul hier een leeftijd in om de contributieregel te laten gelden voor alle leden vanaf een bepaalde leeftijd. Laat dit veld op 0 staan om geen vanaf-leeftijd in te stellen.
T/m Vul hier een leeftijd in om de contributieregel te laten gelden voor alle leden tot en met een bepaalde leeftijd. Laat dit veld op 0 staan om geen maximale leeftijd in te stellen.
  Gebruik de club-instellingen voor het bepoalen van de juiste leeftijd.
Nevenfunctie Kies ervoor om de contributieregel toe te passen voor alle leden, voor leden met een nevenfunctie of voor leden zonder nevenfunctie.

Of een lid een nevenfunctie heeft, kan in de ledenadministratie worden aangegeven met het vinkje 'heeft nevenfunctie'. Er wordt niet automatisch gekeken of iemand in een commissie zit. Zie hiervoor ook de tutorial Lidgegevens bewerken.
Teamcategorie Beschikbaar op aanvraag
Selecteer hier de teamcategorie waarop je contributieregel van toepassing is. Laat dit veld leeg om de contributieregel voor alle teamcategorieën toe te passen of als van een categorie niet alle subcategoriën of teams/groepen meegenomen moeten worden.
Teamsubcategorie Beschikbaar op aanvraag
Selecteer hier de teamsubcategorie waarop je contributieregel van toepassing is. Laat dit veld leeg om de contributieregel voor alle teamsubcategorieën toe te passen of als van een subcategorie niet alle teams/groepen meegenomen moeten worden. Laat dit veld ook leeg als je al categoriën aangevinkt hebt.
Teamrol Beschikbaar op aanvraag
Selecteer hier de teamrol waarop je contributieregel van toepassing is. Laat dit veld leeg om de contributieregel voor alle teamrollen toe te passen.
Meerdere lidmaatschappen Enkel beschikbaar voor clubs waar het lidmaatschap is 'leden lidmaatschap' staat.
Door dit vinkje aan te zetten zullen leden met meerdere lidmaatschappen enkel voor 1 lidmaatschap deze regel toegepast krijgen.
Teams Beschikbaar op aanvraag
Selecteer hier de teams waarop je contributieregel van toepassing is. Wanneer je geen teams aanvinkt, geldt je contributieregel voor alle teams. Laat dit veld leeg als je al categoriën of subcategoriën aangevinkt hebt.

Contributie o.b.v. aantal training-/lesuren

Wordt alleen getoond bij clubs met contributie op basis van trainings/lesuren.
Training uren Vink dit aan als er op basis van de trainings/lesuren moet worden betaald.
Training uren vermenigvuldigen Vink dit aan als je wil dat het opgegeven bedrag in de contributieregel moet worden vermenigvuldigd op basis van het aantal trainingsuren. Als dit niet is aangevinkt dan wordt het contributiebedrag niet vermenigvuldigd.
Training uren aantal Vul hier in hoeveel uren iemand moet trainen om de regel berekend te krijgen. 
Dit veld is enkel beschikbaar als je het veld 'Training uren vermenigvuldigen' niet aangevinkt hebt.
Training uren maximaal vermenigvuldigen Vul hier in hoeveel uren een lid maximaal hoeft te betalen. Het systeem zal dan op basis van het aantal trainingsuren het contributiebedrag vermenigvuldigen tot het maximum aantal keer dat hier is aangegeven. 
Dit veld is enkel beschikbaar als je het veld 'Training uren vermenigvuldigen' aangevinkt hebt.
Training uren verminderen met het aantal uur dat in de basiscontributie zit Vul hier in hoeveel uren er al in het basisbedrag van de contributie zitten. Dit getal wordt dan van het aantal uur dat iemand traint afgehaald en het resultaat daarvan wordt gebruikt om te bepalen hoeveel uren iemand extra moet betalen.
Training uren afronden Als je deze optie aanvinkt word elke training/les op hele uren naar boven afgerond voordat wordt gekeken of het lid het bovenstaande aantal uren getraind heeft.
Het is mogelijk om bij een training het vinkje "Training uren contributie" uit te zetten. Deze trainingen worden dan niet meer meegenomen in de berekening hoeveel uren iemand traint.

Ook wordt er rekening gehouden met de trainingsperiode. De uren van een training uit een periode die al geweest is worden in de nieuwe contributieperiode niet meegenomen (er wordt gekeken of de trainingsperiode binnen de contributieperiode valt)

Contributiebedragen

Maandbedragen Wordt alleen getoond bij clubs waarbij de optie voor maandbedragen aan staat. Deze kun je aanvragen via P&W.
Hier kun je per maand een ander bedrag opgeven welke door huidige leden betaald dienen te worden. Deze worden per periode zonodig bij elkaar opgeteld. Zo kun je bijvoorbeeld instellen dat je 10 maanden per jaar contributie wilt innen door enkel een bedrag bij die 10 maanden in te vullen.
Maandbedragen nieuwe leden Wordt alleen getoond bij clubs waarbij de optie voor maandbedragen aan staat. Deze kun je aanvragen via P&W.
Deze velden doen hetzelfde als de velden hierboven met als enige verschil dat bij nieuwe leden, in de maand waarop men lid wordt, het bedrag uit het veld in deze sectie wordt gebruikt.
Bij betaling per maand Wordt alleen getoond bij clubs met contributieafdracht per maand.
Vul hier het contributiebedrag in dat maandelijks betaald moet worden door leden die voldoen aan deze contributieregel.
Als de optie voor maandbedragen aan staat wordt dit bedrag bij het bedrag van de maand opgeteld.
Bij betaling per kwartaal Wordt alleen getoond bij clubs met contributieafdracht per kwartaal.
Vul hier het contributiebedrag in dat elk kwartaal betaald moet worden door leden die voldoen aan deze contributieregel.
Als de optie voor maandbedragen aan staat wordt dit bedrag bij de bedragen van de maanden opgeteld.
Bij jaarlijkse betaling Wordt alleen getoond bij clubs met contributieafdracht per jaar.
Vul hier het contributiebedrag in dat elk jaar betaald moet worden door leden die voldoen aan deze contributieregel.
Als de optie voor maandbedragen aan staat wordt dit bedrag bij de bedragen van de maanden opgeteld.
Inschrijfgeld Vul hier het inschrijfgeld in dat nieuwe leden die onder deze contributieregel vallen, moeten betalen. Leden die al eerder contributie hebben betaald of hun inschrijfgeld direct bij inschrijving hebben betaald, worden hier automatisch van uitgesloten.
Precisie Hier kun je instellen, als je de contributieregel naar rato wil laten bereken, of je dat per periode of per maand wilt laten berekenen. Bij standaard setting wordt de instelling overgenomen van de Clubinstellingen.

Afwijkende bedragen

Wil je voor een bepaald lid een uitzondering toevoegen op de regel dan kan dat.

Heb je de contributieregel nog geopend scroll dan naar beneden. Onder de oranje balk vind je de sectie
"Contributieregels afwijkend lid bedrag". Klik rechts op item toevoegen.

 
Lid Begin de naam van het lid te type en selecteer vervolgens de juiste naam uit de lijst.
Omschrijving Voeg optioneel een omschrijving toe
Contributiebedragen Vul de juiste bedragen in zoals hierboven beschreven.

I.p.v. de standaard bedragen uit de contributieregel worden nu de afwijkende bedragen gebruikt bij het innen van de contributie.

Let op: Alle bedragen voor alle maanden worden hiermee voor dit lid overschreven.
Wil je het bedrag enkel voor één maand aanpassen dan moet je de overige maanden invullen met het standaard bedrag. Wanneer er geen bedrag wordt ingevuld dan betaald het lid die maand geen contributie.

Extra instellingen

Meerdere lidmaatschappen Alleen beschikbaar voor clubs met subverenigingen.
Wanneer een lid deel uitmaakt van meerdere subverenigingen, kan het voorkomen dat dezelfde contributieregel meerdere keren van toepassing is. Door dit aan te vinken, wordt deze contributieregel nooit meer dan één keer toegepast voor een lid en wordt het bedrag in deze contributieregel dus nooit meer dan één keer geïnd per contributieronde.
Andere contributieregels Beschikbaar op aanvraag.
Voeg hier uitzonderingen op je contributieregel toe. Zorg ervoor dat je contributieregel altijd van toepassing is voor iedereen die aan de regel voldoet, behalve wanneer één of meerdere andere contributieregels van toepassing zijn.

In feite kun je verschillende contributieregels hiermee nog specifieker prioritiseren boven elkaar.
Extra query instellingen Alleen door Club-assistent in te stellen, voor het geval specifiekere regels nodig zijn.

Contributieregels combineren

Per club kan de samenstelling van de contributie verschillen. Enerzijds is er de mogelijkheid om één contributiebedrag per lid in te stellen, anderzijds is er de mogelijkheid om contributie te stapelen. Welke van deze instellingen je gebruikt, geef je aan via de clubinstellingen. Hiervoor ga je naar Instellingen > Clubinstellingen (bovenin de balk) > Contributie. Vervolgens kun je bij 'Bedragen optellen' kiezen voor 'Niet optellen' of 'Wel optellen'.

Niet optellen
Kies je voor deze instelling, dan wordt er altijd maar één contributieregel en dus één contributiebedrag toegepast voor een lid. Voldoet één lid aan de voorwaarden voor meer dan één contributieregel, dan bepaalt de prioriteit welke contributieregel er toegepast wordt.

Wel optellen
Wil je contributiebedragen stapelen, dan kies je voor de instelling 'Wel optellen'. Zo kun je bijvoorbeeld een basiscontributie voor alle leden instellen, met extra contributieregels per teamcategorie. Zo betaalt een lid het basiscontributiebedrag plus de contributie voor zijn/haar teamcategorie.