Contributieregel toevoegen

Om contributie te kunnen innen via Club-assistent, is het belangrijk om te weten welke leden welk bedrag moeten betalen. Omdat er meestal verschillende contributietarieven gelden, afhankelijk van wat een lid doet bij de vereniging, werken we hiervoor met contributieregels. Hiermee kun je instellen welk contributiebedrag geldt onder welke voorwaarden.

Basisgegevens contributieregel

Om een contributieregel toe te voegen, ga je in Back-site naar Financieel > Contributie > Contributieregels. Hier vind je een overzicht van alle contributieregels die op dit moment ingesteld staan. Klik op een contributieregel om deze te bewerken, of klik rechts bovenin op 'Item toevoegen' om een nieuwe contributieregel aan te maken.

Vul vervolgens de velden in die van toepassing zijn op je contributieregel. Velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.
 
Contributietype Afhankelijk van je clubsoort/sport zijn er één of meerdere contributietypen. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van bondscontributie of de contributie voor een licentie. Selecteer hier het contributietype waarop je regel van toepassing is.

Belangrijk: de contributietypen bondscontributie en licentie zijn niet afhankelijk van de betalingsfrequentie die een lid heeft gekozen, maar worden altijd per jaar geïnd.
Omschrijving Vul hier de omschrijving in van de contributieregel. Deze komt ook op facturen te staan van leden waarvoor deze contributieregel geldt.
Actief Vink dit aan als de contributieregel toegepast moet worden wanneer er een contributieronde gedraaid wordt.

Het kan zijn dat je een regel (tijdelijk) niet toe wil passen, bijvoorbeeld omdat je nog niet klaar bent met inrichten of omdat de regel nog niet geldt. In dat geval laat je het vinkje uit staan en wordt de regel genegeerd als je contributie gaat innen.
Prioriteit Het kan voorkomen dat er meerdere contributieregels van toepassing zijn voor één lid. In de clubinstellingen kun je bepalen of in dat geval de bedragen opgeteld worden of dat er één bedrag geïnd wordt op basis van prioriteit.

Heb je ingesteld dat bedragen worden opgeteld, dan heeft het veld 'prioriteit' geen invloed op het innen van je contributie.

Wanneer je instelt dat bedragen niet worden opgeteld, wordt er bij het innen van contributie gekeken welke contributieregels er op een lid van toepassing zijn. Zijn dit meerdere regels, dan geldt de regel met de prioriteit die het dichtste bij 0 is. De andere regel(s) worden dan genegeerd.

Contributieregel van toepassing op

Clubrol Geldt je contributieregel niet voor iedereen binnen de vereniging, maar alleen voor leden met een bepaalde clubrol, selecteer hier dan voor welke clubrol je contributieregel van toepassing is. Laat je dit veld leeg, dan wordt de regel voor alle clubrollen toegepast.

Zie de tutorial Clubrollen en lidstatussen voor meer informatie over clubrollen.
Lidsoort Alleen beschikbaar voor clubs met lidsoorten, beschikbaar op aanvraag.
Kies een lidsoort om de contributieregel alleen voor leden met een bepaald lidsoort te laten gelden. Laat je dit veld leeg, dan wordt de regel voor alle lidsoorten toegepast.
Lidmaatschap subvereniging Alleen beschikbaar voor clubs met subverenigingen.
Heeft jouw club subverenigingen (meestal omnivereniging), dan kun je een contributieregel instellen die alleen van toepassing is op leden van een specifieke subvereniging.
Lidmaatschapscategorie Alleen beschikbaar voor clubs met subverenigingen.
Kies hier een categorie om je contributieregel alleen voor leden binnen die categorie te laten gelden. Laat je dit veld leeg, dan geldt de contributiergel voor alle categorieën.

De categorie is overkoepelend voor de verschillende groepen waarin leden van subverenigingen in kunnen worden ingedeeld.
Lidmaatschapsgroep Alleen beschikbaar voor clubs met subverenigingen. 
Kies hier een groep om je contributieregel alleen voor leden binnen die groep te laten gelden. Laat je dit veld leeg, dan geldt de contributiergel voor alle categorieën.

De lidmaatschapgroep van een lid kan worden ingesteld in de ledenadministratie. Lees de tutorial Lidgegevens bewerken voor meer informatie hierover.
Leeftijd vanaf Vul hier een leeftijd in om de contributieregel te laten gelden voor alle leden vanaf een bepaalde leeftijd. Laat dit veld op 0 staan om geen vanaf-leeftijd in te stellen.
T/m Vul hier een leeftijd in om de contributieregel te laten gelden voor alle leden tot en met een bepaalde leeftijd. Laat dit veld op 0 staan om geen maximale leeftijd in te stellen.
Teamcategorie Beschikbaar op aanvraag
Selecteer hier de teamcategorie waarop je contributieregel van toepassing is. Laat dit veld leeg om de contributieregel voor alle teamcategorieën toe te passen.
Teamsubcategorie Beschikbaar op aanvraag
Selecteer hier de teamsubcategorie waarop je contributieregel van toepassing is. Laat dit veld leeg om de contributieregel voor alle teamsubcategorieën toe te passen.
Teamrol Beschikbaar op aanvraag
Selecteer hier de teamrol waarop je contributieregel van toepassing is. Laat dit veld leeg om de contributieregel voor alle teamrollen toe te passen.
Teams Beschikbaar op aanvraag
Selecteer hier de teams waarop je contributieregel van toepassing is. Wanneer je geen teams aanvinkt, geldt je contributieregel voor alle teams.
Nevenfunctie Kies ervoor om de contributieregel toe te passen voor alle leden, voor leden met een nevenfunctie of voor leden zonder nevenfunctie.

Of een lid een nevenfunctie heeft, kan in de ledenadministratie worden aangegeven met het vinkje 'heeft nevenfunctie'. Er wordt niet automatisch gekeken of iemand in een commissie zit. Zie hiervoor ook de tutorial Lidgegevens bewerken.

Contributiebedragen

Bij betaling per maand Wordt alleen getoond bij clubs met contributieafdracht per maand.
Vul hier het contributiebedrag in dat maandelijks betaald moet worden door leden die voldoen aan deze contributieregel.
Bij betaling per kwartaal Wordt alleen getoond bij clubs met contributieafdracht per kwartaal.
Vul hier het contributiebedrag in dat elk kwartaal betaald moet worden door leden die voldoen aan deze contributieregel.
Bij jaarlijkse betaling Wordt alleen getoond bij clubs met contributieafdracht per jaar.
Vul hier het contributiebedrag in dat elk jaar betaald moet worden door leden die voldoen aan deze contributieregel.
Inschrijfgeld Vul hier het inschrijfgeld in dat nieuwe leden die onder deze contributieregel vallen, moeten betalen. Leden die al eerder contributie hebben betaald of hun inschrijfgeld direct bij inschrijving hebben betaald, worden hier automatisch van uitgesloten.

Contributie o.b.v. aantal Training-/lesuren

Wordt alleen getoond bij clubs met contributie op basis van trainings/lesuren.
Training uren Vink dit aan als er op basis van de trainings/lesuren moet worden betaald.
Training uren aantal Vul hier in hoeveel uren iemand moet trainen om de regel berekend te krijgen.
Training uren afronden Als je deze optie aanvinkt word elke training/les op hele uren naar boven afgerond voordat word gekeken of het lid het boven staande aantal uren getrained heeft.

Extra instellingen

Meerdere lidmaatschappen Alleen beschikbaar voor clubs met subverenigingen.
Wanneer een lid deel uitmaakt van meerdere subverenigingen, kan het voorkomen dat dezelfde contributieregel meerdere keren van toepassing is. Door dit aan te vinken, wordt deze contributieregel nooit meer dan één keer toegepast voor een lid en wordt het bedrag in deze contributieregel dus nooit meer dan één keer geïnd per contributieronde.
Andere contributieregels Beschikbaar op aanvraag.
Voeg hier uitzonderingen op je contributieregel toe. Zorg ervoor dat je contributieregel altijd van toepassing is voor iedereen die aan de regel voldoet, behalve wanneer één of meerdere andere contributieregels van toepassing zijn.

In feite kun je verschillende contributieregels hiermee nog specifieker prioritiseren boven elkaar.
Extra query instellingen Alleen door Club-assistent in te stellen, voor het geval specifiekere regels nodig zijn.

Contributieregels combineren

Per club kan de samenstelling van de contributie verschillen. Enerzijds is er de mogelijkheid om één contributiebedrag per lid in te stellen, anderzijds is er de mogelijkheid om contributie te stapelen. Welke van deze instellingen je gebruikt, geef je aan via de clubinstellingen. Hiervoor ga je naar Instellingen > Clubinstellingen (bovenin de balk) > Contributie. Vervolgens kun je bij 'Bedragen optellen' kiezen voor 'Niet optellen' of 'Wel optellen'.

Niet optellen
Kies je voor deze instelling, dan wordt er altijd maar één contributieregel en dus één contributiebedrag toegepast voor een lid. Voldoet één lid aan de voorwaarden voor meer dan één contributieregel, dan bepaalt de prioriteit welke contributieregel er toegepast wordt.

Wel optellen
Wil je contributiebedragen stapelen, dan kies je voor de instelling 'Wel optellen'. Zo kun je bijvoorbeeld een basiscontributie voor alle leden instellen, met extra contributieregels per teamcategorie. Zo betaalt een lid het basiscontributiebedrag plus de contributie voor zijn/haar teamcategorie.