Gezinskorting toepassen

Wil je korting bieden wanneer meerdere leden van hetzelfde gezin lid worden van je club? Dan kun je dat eenvoudig zelf inrichten via Club-assistent. 

Gezin: op basis van rekeningnummer of adres

Je bepaalt zelf op basis van welke gegevens je controleert of leden deel uitmaken van hetzelfde gezin. Iedereen die op één adres woont kun je tellen als een gezin, of iedereen die contributie afdraagt vanaf hetzelfde rekeningnummer.

Om dit in te stellen ga je in Club-assistent naar Instellingen en kies je in de bovenbalk voor Clubinstellingen. Vervolgens navigeer je naar het tabblad Contributie. Afhankelijk van je voorkeur kies je vervolgens bij 'Gezinsbepaling o.b.v.' voor rekeningnummer of adres.

Invloed gezinssortering op korting

Wanneer je ervoor kiest om de korting per persoon te berekenen in plaats van per gezin, wordt het de vraag op welke gezinsleden de korting dan wordt toegepast. Dit kun je zelf bepalen door de 'sortering' van gezinsleden vast te leggen. 
 
Lid sinds (oplopend) De gezinsleden die zich het laatst hebben aangemeld bij de club krijgen korting.
Lid sinds (aflopend) De gezinsleden die zich het eerst hebben aangemeld bij de club krijgen korting.
Geboortedatum (oplopend) De jongste gezinsleden krijgen korting.
Geboortedatum (aflopend) De oudste gezinsleden krijgen korting
Bedrag (oplopend) De gezinsleden die incl. korting het meest zouden betalen krijgen korting.
Bedrag (aflopend) De gezinsleden die incl. korting het minst zouden betalen krijgen korting.
Bedrag zonder korting (oplopend) De gezinsleden die excl. korting het meest betalen krijgen korting.
Bedrag zonder korting (aflopend) De gezinsleden die excl. korting het minst betalen krijgen korting.

Je kunt deze sortering aanpassen door in Club-assistent naar Instellingen te gaan, vervolgens in de bovenbalk op 'Clubinstellingen' te klikken en naar het tabblad 'Contributie' te navigeren. Bij 'Gezinssortering' selecteer je vervolgens de gewenste sortering.

Wanneer de contributiebedragen van de verschillende gezinsleden niet overeenkomen en de gezinskorting als percentage wordt berekend, is de ingestelde gezinssortering van invloed op het kortingsbedrag waar het gezin recht op heeft.

Korting per lid of per gezin

Je kunt ervoor kiezen om gezinskorting gespreid over het gehele gezin toe te passen, of dat per persoon berekend moet worden of hij/zij recht heeft op korting. Als voorbeeld: wanneer er 10% gezinskorting is vanaf 4 gezinsleden, kun je ervoor kiezen om die korting over het gehele gezin te verdelen, of alleen voor het vierde, vijfde, etc. gezinslid toe te passen.

Goed om te weten: deze instelling heeft géén invloed op het kortingsbedrag. De korting wordt alsnog alleen berekend over de extra gezinsleden, maar wordt bij het innen óf verdeeld over het gehele gezin, óf alleen toegepast op de extra gezinsleden. 

Hoe je de korting toepast, leg je vast via je Clubinstellingen. Deze vind je door in Club-assistent naar Instellingen te gaan, in de bovenbalk op Clubinstellingen te klikken en vervolgens naar het tabblad Contributie te navigeren. Vervolgens kies je bij 'Gezinskorting per' voor 'Persoon' of 'Gezin' afhankelijk van de wijze waarop je gezinskorting toe wil passen.

Gezinskorting instellen

Om een kortingsregel voor gezinnen toe te voegen, ga je in Club-assistent naar Financieel > Contributie > Gezinskorting. Vervolgens klik je rechts bovenin op 'Item toevoegen' om een nieuwe kortingsregel toe te voegen. Wil je een bestaande kortingsregel bewerken, klik dan in plaats van op 'Item toevoegen' op de kortingsregel die je wil bewerken.

Zodra je een (nieuwe) kortingsregel opent, krijg je de volgende velden te zien:
 
Contributietype Afhankelijk van je clubsoort/sport zijn er één of meerdere contributietypen. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van bondscontributie of contributie voor de bond. Selecteer hier het contributietype waarop je gezinskorting van toepassing is.
Omschrijving Vul hier de omschrijving in van de kortingsregel.
Actief Vink dit aan als de kortingsregel toegepast moet worden wanneer er een contributieronde gedraaid wordt.
Vanaf hoeveel personen Geef aan vanaf hoeveel personen binnen een gezin deze kortingsregel van toepassing is. Vul je hier bijvoorbeeld '4' in , dan wordt de korting toegepast voor het 4e, 5e, 6e, etc. gezinslid.
Kortingstype Geef aan of het om een kortingsbedrag of om een kortingspercentage gaat.
Bij betaling per maand Vul hier het bedrag of percentage korting in voor leden die per maand contributie afdragen. Dit veld is alleen zichtbaar wanneer er maandelijkse contributie staat ingesteld.
Bij betaling per kwartaal Vul hier het bedrag of percentage korting in voor leden die per kwartaal contributie afdragen. Dit veld is alleen zichtbaar wanneer er contributie per kwartaal staat ingesteld.
Korting halfjaarlijks Vul hier het bedrag of percentage korting in voor leden die per half jaar contributie afdragen. Dit veld is alleen zichtbaar wanneer er halfjaarlijkse contributie staat ingesteld.
Bij betaling per jaar Vul hier het bedrag of percentage korting in voor leden die per jaar contributie afdragen. Dit veld is alleen zichtbaar wanneer er jaarlijkse contributie staat ingesteld.
Query (admin) Wanneer je gezinskorting voor een specifieke groep gezinnen binnen je club toe wilt passen, dan kun je dat aan ons doorgeven via Problemen & Wensen. Vervolgens vullen wij dit veld met aanvullende filters zodat je korting op de juiste manier wordt toegepast.
Uitleg query (admin) Dit veld vullen we soms aan met extra uitleg over de werking van de desbetreffende kortingsregel.


Wanneer je alle velden naar wens hebt gevuld, klik je rechts onderin op 'Opslaan' om je kortingsregel op te slaan en wijzigingen toe te passen.

Let op!!! korting wordt enkel toegepast als het lid de gehele periode lid is. Vul daarom altijd de 1e van de maand in als start datum bij de groep.