Contributie instellingen

Er zijn extra instellingen die je kunt instellen voor de contributie zoals naast de instellingen die eerste in de tutorials getoond zijn. Deze kun je vinden door in Club-assistent naar Instellingen > Clubinstellingen te gaan.

Beschikbare instellingen voor contributie

Je kunt deze instellingen naar wens aanpassen. Hieronder staat wat elke instelling doet.
Contributie nieuw lid Bepaal of een nieuw lid in de periode dat hij/zij lid is geworden, het volledige contributiebedrag dient te betalen, of alleen over de maanden binnen deze periode dat het lid ook daadwerkelijk lid is.
Bondscontributie nieuw lid Bepaal of een nieuw lid in de periode dat hij/zij lid is geworden, het volledige contributiebedrag dient te betalen, of alleen over de maanden binnen deze periode dat het lid ook daadwerkelijk lid is.
Licentie kosten nieuw lid Bepaal of een nieuw lid in de periode dat hij/zij lid is geworden, het volledige contributiebedrag dient te betalen, of alleen over de maanden binnen deze periode dat het lid ook daadwerkelijk lid is.
Nieuwe leden op startdatum Leden die op de startdatum van de contributie periode lid geworden zijn ook als nieuw lid beschouwen binnen de contributieregels
Contributie nieuw lid per maand inschrijfmaand meeberekenen als het lid is inschreven voor of op de ingestelde dag Bepaal of de maand van inschrijven ook meegerekend moet worden als de berekening van nieuwe leden op 'per maand' staat ingesteld. Door een getal in te vullen kun je het volgende aangeven: Bij iedereen die voor of op de zoveelste dag van de maand inschrijft zal de inschrijfmaand ook meegenomen worden. Als men 15 invult zal iedereen die op de 1e t/m de 15e van de maand inschrijft, de inschrijfmaand ook betalen. Bij 31 zal bij iedereen de inschrijfmaand meegerekend worden.
Inschrijfgeld o.b.v. Geef aan naar welke veld gekeken moet worden om te bepalen of iemand een nieuw lid is en (indien ingesteld) inschrijfgeld moet betalen.
Contributie inschrijving o.b.v. Geef aan naar welke veld gekeken moet worden om te bepalen of iemand een nieuw lid is en (indien ingesteld) gekeken moet worden hoeveel maanden deze moet betalen.
Bedragen optellen Geef aan of de bedragen van contributie regels moeten worden opgeteld als een lid in meerdere contributie regels voorkomt.
Regels standaard aanvinken Geef aan of alle contributie regels standaard aangevinkt moeten worden.
Start maand boekjaar Selecteer de maand waarin het boekjaar/facturering start.
Standaard placeholders De standaard tekst die gebruikt moet worden bij het genereren van contributie.
Standaard placeholders regel De standaard tekst die gebruikt moet worden bij het genereren van contributie op regel niveau.
Dubbele contributie controle Geef aan of er gecontroleerd moet worden of een lid al een contributie regel heeft in een andere ronde die voor dezelfde periode geldt.
Korting geldt voor alle regels Geef aan of de korting geldt voor alle regels van het gekoppelde contributietype
Gezinsbepaling o.b.v. Geef aan hoe de gezinsbepaling uitgevoerd moeten worden, o.b.v. rekeningnummer of adres. Bij adres wordt straat + postcode + plaats gebruikt. De ingevoerde gegevens moeten gelijk zijn aan elkaar om een gezin te vormen.
Gezinsortering Geef aan hoe de sortering binnen een gezin moet lopen, o.b.v. geboortedatum, lid sinds of bedrag. Dit heeft effect op het toepassen van de gezinskorting.
Gezinskorting per Geef of de korting per persoon berekend moet worden of dat de korting over het hele gezin verspreid moet worden.