Inschrijfregels op basis van toevoegen

Zijn er onderdelen van je activiteit die van invloed zijn op de hoeveelheid inschrijfgeld die een lid moet betalen? Dan gebruik je inschrijfregels in de volgende gevallen:

In alle overige gevallen maak je gebruik van Meerprijs opties.
 
  • Als de extra optie die je toe wilt voegen alleen aan leden binnen een bepaalde leeftijdscategorie getoond mag worden.
  • Als je de activiteiten inzet om tennislessen te plannen.
 

Inschrijfregel toevoegen

Om een inschrijfregel toe te voegen bewerk je je activiteit ('Aankomende activiteiten'), dan scroll je naar beneden en zoek je onder 'Gekoppelde items' naar 'Inschrijfregels leeftijd'. Vervolgens klik je rechts op 'Item toevoegen' om een inschrijfregel toe te voegen.
 
Bedrag De extra kosten die verbonden zijn aan deze optie bovenop het ingestelde inschrijfgeld.

is dit veld niet zichtbaar? dan heb je een gratis activiteit. pas manier van betalen ​​​​​​​aan.
Formulier label De naam van deze extra optie zoals moet worden vermeld op het formulier
Hulptekst Extra uitleg op het formulier bij de desbetreffende optie.
Volgorde Vul hier een cijfer in om de volgorde van de extra opties binnen de groepering te bepalen.
Inschrijfgeld geldt voor Bepaal voor wie deze extra optie van toepassing is. Toon bepaalde extra opties bijvoorbeeld alleen aan leden of juist alleen aan externen en introducés. Vink je hier niets aan, dan wordt de optie altijd getoond.
Leeftijdscategorie Kies hier indien van toepassing uit één van de beschikbare leeftijdscategorieën. Leeftijdscategorieën kun je instellen onder het kopje 'Activiteiten' op 'Activiteit inschrijfregel categorie' te klikken. Klik hier vervolgens rechts bovenin op 'Item toevoegen' om een nieuwe leeftijdscategorie aan te maken.
Lessen per week 
(alleen tennis)
Maak het extra inschrijfgeld van toepassing op 1 of 2 lessen per week indien relevant voor de desbetreffende activiteit.
Lesduur 
(alleen tennis)
Maak het extra inschrijfgeld van toepassing op een specifieke lesduur indien relevant voor de desbetreffende activiteit.
Aantal lessen 
(alleen tennis)
Voer het aantal lessen in waarop de inschrijfregel van toepassing is indien relevant voor de desbetreffende activiteit.
Aantal personen 
(alleen tennis)
Voer het aantal personen in waarop de inschrijfregel van toepassing is indien relevant voor de desbetreffende activiteit. Heb je bijvoorbeeld €25 als extra inschrijfgeld ingevoerd en geldt dat voor 2 personen, dan vul je hier 2 in.

Druk zodra je alle gegevens hebt ingevuld op 'Opslaan' om je inschrijfregel toe te voegen.