opties toevoegen

Zijn er onderdelen van je activiteit die van invloed zijn op de hoeveelheid inschrijfgeld die een lid moet betalen? Dan kun je die toevoegen door middel van opties. Pas opties bijvoorbeeld toe voor maaltijden, verschillende typen trainingen of andere variaties binnen je activiteit. 
 
Om een extra toe te voegen ga je door op het  plusje te klikken bij de desbetreffende activiteit. Activiteiten kan je vinden onder 'Aankomende activiteiten'. Nu scroll je naar beneden naar het kopje 'opties'. Klik rechts hiervan op 'Item toevoegen' om een nieuwe extra toe te voegen.
In het venster dat vervolgens opent, vul je de volgende gegevens in:
 
Bedrag* De extra kosten die verbonden zijn aan deze optie bovenop het ingestelde inschrijfgeld.

is dit veld niet zichtbaar? dan heb je een gratis activiteit. pas manier van betalen aan
Formulier label* De naam van deze extra optie zoals moet worden vermeld op het formulier
Hulptekst Extra uitleg op het formulier bij de desbetreffende optie.
Volgorde Vul hier een cijfer in om de volgorde van de extra opties binnen de groepering te bepalen.
Inschrijfgeld geldt voor Bepaal voor wie deze extra optie van toepassing is. Toon bepaalde extra opties bijvoorbeeld alleen aan leden of juist alleen aan extrernen en introducés. Vink je hier niets aan, dan wordt de optie altijd getoond.
Optie behoort tot groep*

Dit wordt aan de voorkant van de website getoond.
Voeg meerdere extra opties toe met dezelfde groepering om deze samen in dezelfde selectielijst te tonen op het activiteit inschrijfformulier.

Voorbeeld:
Optie 1
Bedrag: 0,00
Label: Ik eet niet mee
Groepering: Maaltijd

Optie 2
Bedrag: 2,50
Label: Frietjes
Groepering: Maaltijd

Optie 3
Bedrag: 3,50
Label: Poffertjes
Groepering: Maaltijd
Weergeven Geef aan of deze optie wel of niet aangeboden moet worden op het formulier. Een voorbeeldsituatie waarin deze optie van pas komt is als volgt. Stel je wil deelnemers aanbieden om ook te blijven eten na afloop van de activiteit, maar je hebt maar beperkte ruimte voor eters in verhouding tot het totaal aantal mogelijke deelnemers aan de activiteit. Dan kun je ervoor kiezen om de extra optie 'Maaltijd' na verloop van tijd niet meer aan te bieden op het inschrijfformulier door hem 
Verplicht veld Het is verplicht een van deze opties te kiezen, aan de voorkant van de website. 

Let op! Sla de opties die je toe wilt voegen één voor één op, ook als je meerdere opties aan één groepering toe wilt voegen.