Gegevens aanpassen via MyClub door kaderleden (trainers/groepsleiders)

Soms is het handig als ook trainers of andere kaderleden gegevens van leden kunnen aanpassen. Denk aan een trainer die de Dan-graad van een judoleerling aan kan passen of een groepsleider die tijdens de les even het e-mailadres van een lid bijwerkt. In Club-assistent stel je eenvoudig in of kaderleden gegevens aan mogen passen en zo ja welke.

Gegevens aan laten passen door kaderleden/Trainer

Onder kaderleden verstaan we alle leden met een leidinggevende functie binnen de vereniging. Over het algemeen zijn dit de verenigingsbestuurders en trainers/groepsleiders. Wie kaderlidrechten heeft, wordt bepaald aan de hand van teamrollen. Wil je hen de gelegenheid geven om lidgegevens aan te passen, doorloop dan de volgende stappen:
  1. Ga naar Instellingen > Clubinstellingen (bovenin de balk)
  2. Ga naar het tabje 'Teams & Wedstrijden'
  3. Vink onder 'Teams overzicht en detailpagina' aan dat kaderleden de gegevens van teamleden aan mogen passen.
  4. Klik vervolgens rechts onderin op 'Opslaan' om je de instelling op te slaan.

Kiezen welke gegevens trainers aan kunnen passen

Welke gegevens een kaderlid aan kan passen, geef je aan via de ledenadministratie. Je gaat hiervoor naar Ledenadministratie > Voor trainers zichtbare en aanpasbare gegevens en voegt hier alle velden toe die een kaderlid aan zou mogen passen.
Dit kunnen alle velden uit de Ledenadministratie zijn. Je hoeft deze enkel toe te voegen aan de lijst en de juiste rechten in te stellen.