Ledenkaart

Op de ledenkaart kan je alles terugvinden met betrekking tot het lid. De gegevens zijn opgesplitst tot tabbladen.
De ledenkaart open je door naar ledenadminstratie > leden te navigeren en bij een lid naar keuze op de regel te klikken.
 

Lid tabbladen

Persoonsgegevens In dit scherm vind je alle NAW gegevens terug. Je hebt hier ook de mogelijkheid om afwijkende factuurgegevens in te vullen waaronder de mogelijkheid om aan te geven dat het lid gebruik maakt van subsidie.
Lidmaatschap Informatie omrent het lidmaatschap zoals: Wanneer iemand geregistreerd is; begonnen is bij de club of juist afgemeld; of er extra ledenaccounts gekoppeld zijn en of er extra informatie bij inschrijving is doorgegeven.
Acties & notities Handelingen die het lid nog moet uitvoeren of notities met betrekking tot het lid. Deze notities zijn voor de trainer inzichtelijk in de app. Zijn er recente acties of notities? Dan is dit gelijk zichtbaar bij het openen van de ledenkaart.
Documenten Hier staan de documenten die een lid in de App of site heeft geüpload onder het rubriek "mijn documenten "
Logboek Een overzicht van : 
 • verzonden nieuwsbrieven
 • verzonden bevestigingsmails
 • mutaties door : 
  • lid zelf
  • back-office gebruikers
  • Club-assistent systeem (bijv. automatische afmeldingen)
  • gekoppelde bonden die relatiecodes aan een lid geven
Groepen Een overzicht met alle groepen waar het lid aan deelneemt of heeft deelgenomen met daarbij de start- en einddatum en teamrol.
Inschrijvingen Overzicht van activiteit inschrijvingen
Prestatie Overzicht van behaalde prestaties

in het geval van judo kan dit zijn : 
 • behaalde banden
 • weegmomenten
in het geval van atletiek of zwemmen kunnen dit zijn : 
 • clubrecords
Opleiding Behaalde opleidingen van het lid. Zijn er opleidingen waarvan de datum bijna verloopt? Dan ontvang het lid hiervan een herinnering.
Zijn er tijdens de inschrijving competenties ingevuld? Dan vind je dat onder dit tabblad ook terug.
Vrijwilliger Overzicht van commissies waar het in zit of heeft gezeten. Je vindt hier ook procedure documenten terug en gekoppelde mailboxen die aan jou als lid of aan je commissiefunctie toegekend zijn.
Financieel hier vind je terug:
 • subsidiepotjes voor het lid
 • afwijkende lid bedragen
 • facturen
 • contributierondes
Blessures Overzicht van actieve blessures en blessures uit het verleden
Sponsor Hier kan je terug zien of een lid wordt gesponsord.
Privacy Voorkeuren van het lid omtrent persoonsgegevens
Enquete Resultaten uit de enquete