Een lid afmelden

Het is binnen Club-assistent mogelijk om een lid de optie te geven zichzelf af te melden. Daarnaast is het ook mogelijk om via Club-assistent een lid af te melden. Op deze pagina leggen we beiden opties uit.

Instellingen voor het afmelden

In Club-assistent bij Instellingen > Clubinstellingen zijn in het tabblad 'Algemene instellingen' een aantal instellingen aanwezig, onder de kop Instellingen ledenadministratie. De volgende instellingen zijn beschikbaar:

 
Online lidmaatschap opzeggen Geef hier aan of lid zijn/haar lidmaatschap kan opzeggen via de MyClub pagina. Het opzegformulier is te vinden door in MyClub naar 'Mijn gegevens' te gaan en daar helemaal onderaan op 'lidmaatschap opzeggen' te klikken.
De inhoud van dit formulier kun je laten aanpassen door een ticket in te leggen via P&W.
E-mail bij lidmaatschap opzeggen Moet er een mail naar een verantwoordelijke binnen de vereniging verzonden worden als een lid zijn/haar lidmaatschap online opzegt? Je kunt instellen naar wie deze wordt verzonden door bij Website > Bevestigingsmails de mail "UITSCHRIJVEN_LIDMAATSCHAP" te openen. Meer informatie over bevestigingsmails is hier te vinden
Status wijzigingen bij online lidmaatschap opzeggen Geef aan of je, bij een online opzegging van het lidmaatschap, wilt dat het lid automatisch op afgemeld wordt gezet. Als het lid ook een keuze heeft gemaakt voor een afmelddatum, zal Club-assistent het lid als actief beschouwen tot na de ingevoerde datum op het opzegformulier.

Als deze instelling aan staat, dan wordt het lid direct in Club-assitent op afgemeld gezet. Als de ledenadministratie van jouw vereniging, via Club-assistent, aan de bond is gekoppeld, dan wordt het lid ook automatisch bij de bond afgemeld. Als deze instelling uitstaat vindt die afmelding bij de bond ook niet plaats op dat moment.
Leden automatisch afmelden Als je deze instelling aan hebt staan zal een lid, met het status 'Actief' en een afmelddatum, automatisch op afgemeld worden gezet zodra de afmelddatum is gepasseerd. Vanaf dat moment zal Club-assistent het lid als inactief beschouwen. Als de ledenadministratie van jouw vereniging, in Club-assistent, is gekoppeld met de bond zal het lid ook direct bij de bond worden afgemeld.
Teamlid afmelddatum invullen Beide instellingen hebben invloed op de datum_tm bij de team/groepsleden.

Als de bovenste instelling aan staat, en de instelling Status wijzigingen bij online lidmaatschap opzeggen ook aan staat, wordt de afmelddatum ook bij de teams/groepen waar het lid in zit genoteerd, zodra het lid zich online afmeld en ingesteld staat dat dan het status ook direct op afgemeld moet worden gezet. 

Als de onderste instelling aan staat wordt de afmelddatum bij het aanpassen van het lidmaatschapsstatus, in Club-assistent, bij de teams/groepen, waar het lid in zit, geregistreerd. 

Lid handmatig afmelden in de ledenadministratie.

De ledenadministratie is via Club-assistent aan de bond gekoppeld.
Als je zelf de leden via de ledenadministratie gaat afmelden dan zou je het lid moeten openen, in de ledenadminstratie, zodat je de persoonsgegevens in beeld hebt staan. Daar kun je dan, boven aan de pagina in de donkerblauwe balk, klikken op 'Afmelden (naam van bond)'. Het is mogelijk dat je in die balk enkel een knop 'Extra opties' ziet. In dat geval wordt de knop 'afmelden (naam van bond)' zichtbaar als je daar op klikt. Je wordt dan gevraagd om een afmelddatum op te geven. Daar mag je ook een datum in de toekomst bij opgeven. Na het verzenden wordt het deze afmelding ook direct naar de bond verzonden en komt het lid in Club-assistent op afgemeld te staan met de gekozen datum.

De ledenadministratie is niet, via Club-assistent, gekoppeld met de bond.
Je kunt dan het lid in het ledenoverzicht zoeken, link bij het lid op het plusje klikken, en dan het lidmaatschap openen. Daar kun je dan bij het lidmaatschap een afmelddatum invullen en het status op 'Afgemeld' zetten.

Opzegdatum mogelijkheden

Je kunt als vereniging de datums mbt online opzeggen beperken door naar Ledenadministratie > opzegdatum mogelijkheden te gaan en daar items toe te voegen.

Ga naar Ledenadministratie > opzegdatum mogelijkheden
Klik op item toevoegen om een optie voor opzeggen aan te maken
 
Label Dit is de tekst die het lid ziet in de keuzelijst voor opzegdata
Opzeggen per De datum die hiet staat zal worden opgeslagen als afmelddatum als het lid deze optie kiest
Opzeggen voor De optie is niet meer beschikbaar per de hier ingevulde datum
Opzeggen vanaf De optie is beschikbaar vanaf de hier ingevulde datum
De optie wordt, als je hier geen datum invult, altijd getoond tot de 'opzeggen voor' datum

1 Voorbeeld: Communiceer 01 januari 2022 maar laat de afmeldatum op 31-12-2021 zetten.
2 Voorbeeld: Is er een opzegtermijn van een maand vul dan hier 01-11-2021 in als de opzeggen per datum 01-12-2021 is.
3 Wanneer hier geen datum is ingevuld zal de optie altijd getoond worden, mits de opzeggen voor datum niet is verstreken.

NB: Als je geen opzegdatum regels aanmaakt heeft het lid de vrije keuze in de opzegdatum

Lid uitschrijven bij een team

Je hoeft een lid niet bij een team uit te schrijven als het lid volledig stopt bij de vereniging. Het lidmaatschaps status en de afmelddatum in het lidmaatschap is daarbij voldoende.

Per ongeluk een lid afgemeld?

Als je per ongeluk een lid hebt afgemeld welke toch actief had moeten blijven, dan kun je in de ledenadministratie het lid weer op actief zetten door het lidmaatschap te openen en daar de status weer op actief te zetten en de afmelddatum te verwijderen. 

Als de ledenadministratie van jouw vereniging via Club-assistent is verbonden met een Bond. Dan zal het lid in de meeste gevallen ook weet bij de bond op actief komen te staan.

Doe dit enkel bij leden die per ongeluk zijn afgemeld. Oude leden die terugkomen moet je de stappen onder aan deze pagina volgen.

Lid afmelden bij KNGU