Contributiefacturen genereren

Nadat je een contributieronde hebt aangemaakt, kun je een factureringsronde aanmaken op basis van de contributieronde. Met de factureringsronde kun je vervolgens facturen naar leden mailen en/of een SEPA incassobestand genereren.

Factuurronde genereren

Om een factuurronde te genereren, ga je in Back-site naar het onderdeel Financieel en klik je bovenin de balk op 'Factureren'.
  1. In het scherm dat vervolgens opent, selecteer je het type factureringsronde. In dit geval is dat 'Contributie - Incasso's' of 'Contributie - Overboeking'. Hoewel incasso's en overboekingen in één contributieronde kunnen zitten, dien je hier aparte factureringsrondes voor aan te maken.
  2. Vervolgens selecteer je de contributieronde waarvoor je de facturen wilt genereren.
  3. De factuurdatum staat automatisch op de datum van vandaag, maar kun je handmatig aanpassen. Deze datum wordt getoond op de factuur.
  4. Bepaal het format van de factuurnummering door een voorvoegsel, startnummer en achtervoegsel in te voeren. Het voorvoegsel kan bijvoorbeeld het jaartal zijn of een lettercombinatie. Dit veld is verplicht Het startnummer bepaal je meestal op basis van de laatst uitgegeven factuur. Achtervoegsels zijn niet verplicht
  5. Het BTW percentage geef je aan als deel van 1 (dus 0.21 in plaats van 21%). Dit percentage wordt meegenomen in de berekening van de bedragen en wordt apart vermeld op de facturen.
Wanneer je alle gegevens heb ingevuld en gecontroleerd, klik je op 'Volgende'. Vervolgens krijg je een overzicht in beeld met het type factureringsronde, de geselecteerde contributieronde, het aantal facturen dat aangemaakt zal worden en het totaalbedrag waarvoor zal worden gefactureerd.

Onder deze samenvatting vind je een overzicht van alle facturen die zullen worden gegenereerd. Hierbij kun je handmatig aanpassen wie wel en niet gefactureerd worden. Standaard staan alle facturen geselecteerd, maar je kunt factureren handmatig deselecteren of alle facturen met één druk op de knop deselecteren (selectie omkeren) en zelf aanvinken wie er wél gefactureerd dient te worden.

Wanneer je de definitieve selectie hebt gemaakt, klik je onderaan op 'Genereer facturen' om alle facturen te genereren. Je kunt de factureringsronde en de bijbehorende PDF-bestanden terugvinden door in Back-site naar Financieel > Facturering > Factureringsrondes te gaan. Klik daar op het plusje voor de factureringsronde om elke contributiefactuur uit die factureringsronde terug te zien.